Demostenes wyleczyl sie i stal

Demostenes wyleczył się i stał się właś- ciwym twórcą metody odruchowowarunkowego leczenia tików. Zresztą genialny ten mąż wyleczył się i z jąkania; starał się przekrzyczeć ryk fal morskich, trzymając w ustach kamień. Geniusz. to wytrwałość samoopanowania. Neurolodzy patrzą na kręcz raczej jako na cierpienie uwarunkowane organicznie, co wynika z używanych przez nich nazw torticollis spasmodicus sive dystonicus, albo retrocollis na oznacze- nie tyłozgięcia głowy, lub spasmus nutans na oznaczenie rytmicznego pochylania głowy ku przodowi. Jeżeli psychoterapia i inne zabiegi zachowawcze nie dadzą wy- niku, myśleć należy raczej o przewadze czynnika organicznego i zalecić leczenie chirurgiczne. Polega ono na przecięciu odpowiednich korzonków nerwowych i to obustronnie celem wyłączenia antagonistów. 2. Osobne miejsce zajmuje rzadkie cierpienie opisane przez Friedreicha pod nazwą myospasia impulsiva. Przynależność do tików zdaje się polegać na mimowolnych, uogólnionych do wszystkich prawie mięśni od pasa w gór,ę, skurczach mięśniowych, które występują pod wpływem nagłych wzruszeń w postaci silnego drżenia i po kilkunastu sekundach, czasem trochę później, przemijają. Po przeminięciu ich, w ciągu pewnego czasu chory przestaje reagować na te same bodźce, po kilkunastu minutach staje się na nie znowu wrażliwy, lecz z początku drżenia te są słabsze i trwają krócej. Gdy chory jest “wypoczęty”, napad trwa znacznie dłużej. Gdy liczba bodźców wzruszeniowych jest duża, może takich napadów wystąpić nawet kilkadzie- siąt dziennie. W ciszy i spokoju nie ma ich. Badanie neurologiczne nic szczególnego nie wykrywa. Rzadka ta jednostka oporna jest na leczenie, mimo że tło czynnościowe zdaje się nie ulegać wątpliwości. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycz- nej w Gdańsku widzieliśmy jeden taki -przypadek. Przypadek ten demonstrował Wi- told Hołówko w Gdańskim Towarzystwie Lekarskim w r. 1950. [podobne: , magnez i witamina b6, kurs sep, Szkoła tańca Poznań ]

Tags: , ,

Comments are closed.