Zaburzenia psychiczne wywołane przez alkoholizm

Dla przykładu przytoczymy zaburzenia psychiczne, wywołane przez alkoholizm. W starszym piśmiennictwie wylicza się jednym tchem alkoholizm przewlekły, delirium tremens,zespół Korsakowa, obłęd zazdrości itd. Tymczasem rokowanie różni się zasadniczo zależnie od tego, czy chodzi o zespoły organiczne, czy czynnościowe. Do zespołów organicznych, z którymi wiąże się rokowanie niepomyślne, zaliczyć trzeba dementia alcoholica, characteropathia alcoholica, zespół Korsakowa. Natomiast. do zespołów zasadniczo czynnościowych, rokowniczo pomyślnych, należą delirium tremens, haudnosis acuta, paranoia alcoholica, upojenie patologiczne i inne zamroczenia. W niektórych jednostkach chorobowych rozróżnienie warstwy organicznej od czynnościowej posiada bardzo istotne znaczenie i to zarówno z uwagi na właściwe leczenie, jak i dla rokowania. Dla przykładu przytoczymy porażenie postępujące. Zachodzi istotna różnica między tym, co powinno się nazywać naprawdę mania paralytica a zespołem Korsakowa na tle porażenia postępującego. Zespół maniakalny jest natury czynnościowej, a więc jest odwracalny, podczas gdy zespół Korsakowa jest wyrazem procesu organicznego i to w okresie,gdy powstały w mózgu szczególnie ciężkie spustoszenia. Gdyby ktoś próbował leczyć porażenny zespół Korsakowa metodami aktywnymi, to popełniłby błąd sztuki, gdyż wstrząsy, np. elektryczne nic pomóc nie mogą na zmiany zanikowe mózgu, mogą tylko zaszkodzić. Inaczej się rzecz ma natomiast                    w stosunku do nawarstwionego zespołu maniakalnego. Tutaj z powodzeniem stosujemy np. leczenie largaktylem, nie czekając na wynik leczenia zimnicą. Dzięki temu sprowadzamyznaczne uspokojenie chorego, wpływające korzystnie na krążenie, które będzie bardzo obciążone, gdy chory zacznie gorączkować. Precyzyjność sposobów rozpoznawczych ma tu doniosłe znaczenie. Trzeba koniecznie umieć rozróżnić stan maniakalny od euforii oraz konfabulacje na tle organicznych luk pamięciowych od konfabulacyj nie podbarwionych przechwałek chorego       z nawarstwionym zespołem maniakalnym. Tylko tę ostatnią postać porażenia postępującego opatrujemy mianem mania paralytica.                  W starszym piśmiennictwie nazwa ta, jak wiadomo, obejmuje również i zespół Korsakowa porażenny. [hasła pokrewne: oddział dzienny psychiatryczny, rejestracja elvita, strefy tętna kalkulator ]

Tags: , ,

No Responses to “Zaburzenia psychiczne wywołane przez alkoholizm”

 1. Flakes says:

  Article marked with the noticed of: szkolenia pierwszej pomocy[...]

 2. Spider Fuji says:

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

 3. Disco Thunder says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: catering toruń[...]

 4. Kill Switch says:

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

Powiązane tematy z artykułem: oddział dzienny psychiatryczny rejestracja elvita strefy tętna kalkulator