Elsasser (1952) oglosil wyniki swych

Elsasser (1952) ogłosił wyniki swych rozległych, głównie na materiałach archiwalnych szpitali psychiatrycznych opartych badań, dotyczących potom- stwa chorych umysłowo rodziców. Chociaż autor ten nie wyzbył się jeszcze wiary w słuszność teorii Mendla, to jednak wysnute z jego badań wnioski sta- nowią nowy wstrząs dla podstaw mendelizmu. Otóż przede wszystkim liczba zachorowań u potomstwa psychotyków była znacznie niższa niż się tego spo- dziewano. Jeżeli oboje rodzice mieli psychozę dziedziczącą się według typu re- cesywnego, to należało ocżekiwać 100% psychotyków z tego sarnego kręgu u . potomstwa, a przy typie dominującym – 75% Tymczasem ze statystyk Elsassera wynika, że bez względu na taki czy inny gatunek psychozy u rodzi- ców, potomków chorych psychicznie było we wszystkich grupach tylko 30-4000. Badania te zarazem obaliły rozpowszechnione mniemanie o częstości tzw. schi- zoidii w rodzinach schizofreników. Zdrowe psychicznie potomstwo umysłowo chorych rodziców nie różniło się pod względem psychicznym od. reszty lud- ności. Zajmujące jest zjawisko występowania takiej samej psychozy u bliźniąt, zwłaszcza godne uwagi są spostrzeżenia Essen i Mollera i Elsassera. Z zagadnie- niem bliźniąt mendeliści wiązali zawsze wielkie nadzieje, pragnąc dopatrzyć się w pojawieniu się takich samych cech dziedzicznych u obydwóch bliźnia- ków potwierdzenia praw Mendla. Nie bierze się przy tych wnioskach pod uwagę faktu, że bliźnięta, zwłaszcza jednojajowe, poddane były w czasie ciąży, porodu i połogu częstokroć identycznym wpływom szkodliwym, które na całe życie stworzyły bliźniaczemu rodzeństwu taką samą dyspozycję, albo więcej nawet, zaszczepiły mu ten sam czynnik chorobotwórczy, jak to widać na przykładzie zwłaszcza zakażenia toksoplazmozą. Dopóki nie znamy przyczyn schizofrenii, cyklofrenii, padaczki samoistnej i innych chorób uważanych za• dziedziczne, dopóty musimy zachować ogromną ostrożność w naszych uogólnieniach. [więcej w: , trądzik, odwrócona osmoza, oczyszczanie organizmu ]

Tags: , ,

Comments are closed.