Niezdolności przy wymowie spółgłosek

Hotetontyzm jest to wymawianie tylko samogłosek przy niezdolności wymawiania spółgłosek, spośród których co najwyżej T jest wymawiane. Wadę tę spotyka się wyłącznie w ciężkim niedorozwoju umysłowym.  Zdania mają postać szczątkową, powstaje jak gdyby styl telegraficzny, dzieci używają bezokoliczników, nie rozróżniają należycie czasu przeszłego od teraźniejszego, mówią też w osobie trzeciej.  U niedorozwiniętych umysłowo wada ta utrzymuje się trwale, określenia te mają jednak zastosowanie również do dzieci z opóźnionym rozwojem, które w przyszłości nadrobią  czas rozwojowy, jeżeli znajdą się w korzystnych warunkach środowiskowych.  Jąkanie się   i zacinanie  zaliczamy zasadniczo do nerwic ruchowych. Jest to cierpienie częste. Do prawidłowego przebiegu mówienia konieczna jest zgodna zautomatyzowana współpraca mięśni oddechowych, krtaniowych i artykulacyjnych. Współpraca ta może zawieść przy usiłowaniu lub zamiarze mówienia. Powstaje skurcz, polegający na klonicznym, iteratywnym powtarzaniu pewnego dźwięku lub zgłoski albo też na tonicznym zatrzymaniu się na rozpoczętym dźwięku lub zgłosce. Zaburzenie to stoi niewątpliwie w ścisłym związku ze stanem lękowym i potęguje się lub czasem w ogóle występuje w napięciu oczekiwania pewnej sytuacji, w której trzeba będzie przemówić.   Lęk ten w rzadkich przypadkach może dojść u dzieci. do takich rozmiarów,     że robią one wrażenie głuchoniemych. W zaniedbanych przypadkach dołączają się do jąkania mięśni twarzy, małżowin usznych, a nawet kończyn    i tułowia. Czasem chory wypełnia przerwy w wymawianiu głosek i słów  dźwiękowymi lub słownymi, wskutek czego zaburzenie mowy staje się jeszcze częstsze. W pewnych warunkach zaburzenie to może się choremu dawać mniej we znaki lub nawet nie występować, np. przy mówieniu szeptem lub przeciwnie, przy głośnym przemawianiu, albo przy mówieniu do taktu, przy śpiewaniu albo przy mówieniu tylko              w czasie wydechu itd., które to właściwości wykorzystuje się do celów leczniczych. Jak z tego opisu widać, istotną rolę odgrywają czynniki psychiczne, chodzi więc o zaburzenia układu korowotrzewiowego. Dlatego słuszna jest nazwa logoneurosis. [podobne:  choroba autosomalna, asmed, nexteer tychy, rejestracja elvita ]

Tags: , , ,

No Responses to “Niezdolności przy wymowie spółgłosek”

 1. Mental says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: program dla stomatologii[...]

 2. Martyna says:

  Dlaczego lekarze postepuja tak z pacjentami?

 3. Wheels says:

  Article marked with the noticed of: rtg zębów Gliwice[...]

 4. Nina says:

  Nie ufam lekarzom

 5. Milan says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: klinika włosów[...]

 6. Patrycja says:

  nie trzeba katować się restrykcyjnymi detoksami

Powiązane tematy z artykułem: asmed choroba autosomalna nexteer tychy rejestracja elvita