Rozszerzanie spraw chorobowych na różne obszary

II powikłanie wskutek ilościowego rozszerzenia się sprawy chorobowej polega na rozprzestrzenieniu się sprawy chorobowej na dalsze obszary tej samej tkanki lub na ilościowym narastaniu objawów, jednakże bez powstawania nowych jakościowych objawów. II powikłanie wskutek jakościowego  się sprawy stwierdzamy wtedy, gdy ilościowy rozwój choroby doprowadzi do powstania nowej jakości chorobowej, np. zmiany nowotworowe mogą doprowadzić do nadżerek naczyniowych i krwotoków, może też dojść do przerzutów, albo np. wole może wywierać mechaniczny ucisk na górne drogi oddechowe. Między nowo powstałym zespołem objawów a. chorobą podstawową zachodzi tutaj niewątpliwy związek przyczynowy. Nowo powstały zespół staje się z kolei nowym czynnikiem etiologicznym. Powstają w ten sposób zawile łańcuchy związków przyczynowych, które mogą się splatać z powikłaniami przypadkowymi i ilościowymi. Rozwikłanie tych współzależności przyczynowych bywa w praktyce bardzo trudnym zadaniem rozpoznawczym. Już w grupie III można by w pewnych przypadkach mówić         o nawarstwianiu się jednego czynnika etiologicznego na drugi, np. krwotok w przebiegu gruźlicy płuc sam staje się punktem wyjścia dalszych powikłań. Omówimy jednak wówczas, gdy jedna sprawa chorobowa staje się podłożem innej, etiologicznie różnej. Zachodzi to np. wtedy, gdy ropień gruźliczy ulegnie zakażeniu wtórnemu, gdy na owrzodzeniu toczniowym powstanie rak lub gdy pod wpływem niewielkiego urazu ulegnie złamaniu kość nadżarta zmianami nowotworowymi. Jeden czynnik etiologiczny stwarza tu warunki sprzyjające zawiązaniu się drugiego czynnika etiologicznego. Ten drugi, wtórny czynnik nie jest dalszym ciągiem ani następstwem rozszerzenia się zmian podstawowych, posiada bowiem zasadniczo własną etiologię i mógłby pojawić się na innym podłożu.  Tak np. jest wiele czynników, zdolnych przez miejscowe działanie wywołać zrakowacenie tkanki.Podobnie to, co nazywamy zakażeniem wtórnym może w pewnych warunkach odgrywać rolę zakażenia pierwotnego. Uzasadnia to pojęcie nawarstwiania się i złożoności z warstwy  podstawowej      i warstwy nadbudowanej. Struktura taka może czasem mieć jeszcze więcej członów, ogniw, warstw, pięter. Powikłania etioepigenetyczne odgrywają szczególną rolę w psychiatrii. [hasła pokrewne: zapiekarnik sosnowiec, test na nietolerancje pokarmowe cena, zaciskanie ud ]

Tags: , ,

No Responses to “Rozszerzanie spraw chorobowych na różne obszary”

 1. Kajetan says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: opieka w domu[...]

 2. Mr. Peppermint says:

  najgorsze są skurcze jelit

 3. Radosław says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kurkuma[...]

 4. Vortex says:

  Sugeruje poczytać o nietolerancji i alergiach

 5. Nickname Master says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: najlepsza kreatyna[...]

 6. Oskar says:

  Konieczne jest branie leków

Powiązane tematy z artykułem: test na nietolerancje pokarmowe cena zaciskanie ud zapiekarnik sosnowiec