Różnice zdań lekarzy co do pojęć ostry i przewlekły

Między psychiatrami i przedstawicielami innych specjalności lekarskich zachodzą czasem różnice zdań co do znaczenia pojęć ostry                       i „przewlekły, na co zwrócił uwagę Bleuler. Czasem istotnie trudno zrozumieć, dlaczego np. utrzymującą się wiele lat melancholię psychiatra nazwie psychozą ostrą. W rzeczy samej pojęcie  ostry nabrało tego samego znaczenia co przemijający, czynnościowy, odwracalny, podczas gdy chroniczny oznacza tyle co nieuleczalny. Stwierdzenie to idzie oczywiście zbyt daleko. Porażenie postępujące jest cierpieniem niewątpliwie przewlekłym, lecz w pomyślnych warunkach, mianowicie przy wczesnym rozpoznaniu i właściwym leczeniu, może być uleczalne.   Z drugiej strony niektóre cierpienia niewątpliwie czynnościowe, a więc niby ostre (np. niektóre zespoły paranoiczne, które teoretycznie są odwracalne), w praktyce jednak, jeśli się ich nie leczy, okazują się przewlekłymi. Dalszy postęp sposobów leczniczych być może jeszcze bardziej zaostrzy względność naszych dzisiejszych rozróżnień pojęciowych. Podnieść tu trzeba niedoceniony wkład psychiatrii pawłowowskiej                   w omawianą problematykę. Śnieżniewski rozróżnia trzy okresy w rozwoju procesów organicznych: I okres zaburzeń neurodynamicznych,          II okres zmian destruktywnych i III okres kompensacyjny. Wyrazem klinicznym pierwszego okresu jest np. stadium neurasthenicwrn porażenia postępującego lub innych. procesów psychoorganicznych, a także schizofrenii.Leczenie podjęte w tym pierwszym okresie może mieć widoki powodzenia. Okres drugi rokuje niepomyślnie. W okresie trzecim możliwa jest tylko rehabilitacja, a więc wyrównanie trwałych ubytków za pomocą urządzeń kompensacyjnych ustroju. W psychiatrii radzieckiej skrystalizował się stopniowo nowy pogląd na zagadnienie granicy między sprawami czynnościowymi a organicznymi. Granica ta nie jest tak ostra i bezwzględna, jak to przypuszczano. [patrz też: oddział dzienny psychiatryczny, rejestracja elvita, strefy tętna kalkulator ]

Tags: , ,

No Responses to “Różnice zdań lekarzy co do pojęć ostry i przewlekły”

 1. Jacek says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: turnabol[...]

 2. Sandra says:

  Droga Pani, do inhalatora stosuje się sól fizjologiczną

 3. Dawid says:

  [..] Odniesienie w tekscie do lifestyle[...]

 4. Blanka says:

  mam problem ze skaczącym ciśnieniem,

Powiązane tematy z artykułem: oddział dzienny psychiatryczny rejestracja elvita strefy tętna kalkulator