Moment oczekiwania mozna odnalezc w

Moment oczekiwania można odnaleźć w wielu innych psychonerwicach. Na przykład rozmaite nerwice ruchowe, a także nerwice płciowe występują wy- raźnie na tym tle. Oetre odgraniczenie nerwic oczeklwanta, jal w ogóle nerwic- lękowych, od innych nie jest łatwe. Tak np. nerwice, oczekiwania rozwijają. się wolniej niż nerwice pourazowe, chociaż i tu, i tam można mówić o roli urazu. Odgraniczenie od histerii bywa łatwiejsze. Tak np. między obawą cho- dzeniaw nerwicy oczekiwania, np. po przejściu jakiejś bolesnej sprawy cho- robowej aparatu ruchowego, a histeryczną astazją-abazją ma zachodzić ta róż- nica, że w tej pierwszej możliwe są jeszcze próby chodzenia, podczas gdy histe- ryk w ogóle nie jest zdolny podjąć próby chodzenia. Rozróżnienie to dalekie jest od ścisłości i w praktyce go nie stosujemy. Natomiast ściślejsza jest ta różnica, że nerwice oczekiwania są jednoobjawowe, tak że po ustąpieniu tęgo jednego objawu człowiek powraca do zupełnego .zdrowia, podczas gdy w hi- sterii występuje przerzucanie się z jednego objawu w drugi przy współistnieniu: całego tła chorobowego. Nerwice oczekiwania nie leczone przeważnie trwają beznadziejnie długo. Jednakże rokowanie przy energicznym leczeniu bywa pomyślne. Co do jąkania najlepsze wyniki osiąga się przy ćwiczeniach mięśni oddechowych, tak aby mowa nie była wybuchowa, pośpieszna. Ćwiczenia te polegają np. na wsuwa- niu między zgłoski, na których zwykle następuje zacięcie się: jakiejś spółgłoski nie zwartej, np. ch lub m. Przerwa w mówieniu powoduje uśmierzenie lęku przez zyskanie na czasie. Z biegiem tych prób wzrasta samopoczucie chorego,. co wywiera korzystny wpływ na napięcie lękowe. [przypisy: , Kabiny Sanitarne, magnez i witamina b6, fizjoterapia ]

Tags: , ,

Comments are closed.