Nozografia etioepigenetyczna

Na temat nozografii etioepigenetycznej tocżyły się w swoim czasie żywe dyskusje. Istotą nieporozumień bywają czasem porównawcze określenia w rodzaju struktura, warstwa, nawarstwianie się, epigeneza itd. Jest rzeczą w nauce przyjętą, że używa się przestrzennych, graficznych określeń dla zobrazowania stosunków czasowych. Za pomocą prostej, krzywej, odcinków itd. przedstawiamy upływ czasu.   Krzywa gorączkowa obrazuje graficznie, przestrzennie, strukturalnie wydarzenie rozgrywające się w czasie.  Jeżeli okresy przebiegu choroby przedstawimy graficznie, to powstanie następujący obraz strukturalny. Prosta  uzmysławia trwale podłoże typologiczne prawidłowe lub konstytucyjnie obciążone, które trwa w ciągu całego życia. Krzywa II oznacza przewlekły proces chorobowy psychoorganiczny, który rozpoczął się w .pewnym okresie życia osobniczego i trwa różnie długo, nawet do końca życia. Mówiąc językiem graficznoprzestrzennym, powstały dwie warstwy, a mówiąc językiem dynamicznoczasowym, powstały dwa okresy przedchorobowy, czyli prepsychotyczny, reprezentowany przez początkowy odcinek prostej , oraz okres zaburzeń psychoorganicznych, reprezentowany przez podwójną krzywą I-II, ponieważ chory z zespołem psychoorganicznym nie przestał mieć pewnych cech typologicznych prepsychotycznych. Wreszcie dwukrotnie (lub wielokrot nie) powtarzająca się prosta III oznacza okresy, gdy zaburzenia psychoorganiczne powikłane są epizodami psychotycznymi czynnościowymi. Znowu używając języka graficznoprzestrzennego będziemy mówili o III warstwie, gdyż chory ten nie przestał zdradzać objawów psychoorganicznych z 11 warstwy i nie stracił cech typologicznych przynależnych do warstwy. Zarazem też retrospektywnie możemy. mówić o okresach: pierwszym, gdy chory był jeszcze człowiekiem zdrowym lub gdy zdradzał tylko cechy psychopatyczne, o drugim, odkąd zapadł on na proces psychoorganiczny, o trzecim, odkąd wystąpiły objawy zespołu psychotycznego czynnościowego. Możemy więc używać określenia okres lub warstwa jako synonimów, zależnych od przestrzennego lub dynamicznego sposobu ujmowania opisu choroby, czyli pracy nozograficznej. W taki sam sposób możemy graficznie przedstawić somatyczńe zjawiska kliniczne . [więcej w: prywatny gabinet psychologiczny, zaburzenia przetwarzania sensorycznego, badania z krwi na nerki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania z krwi na nerki prywatny gabinet psychologiczny zaburzenia przetwarzania sensorycznego