Napiecie lekowe u dzieci szkolnych

Napięcie lękowe u dzieci szkolnych w związku z niepowodzeniami w szkole może się również wyładować w ten sposób. Niektórzy widzą w onychofagii wyraz skłon- ności do samoudręczenia, a zarazem postawy przekornej wobec dorosłych, Pewną rolę odgrywa też pęd do naśladownictwa, za czym zdaje się przemawiać zjawisko mnogiego występowania onychofagii w jednych środowiskach dziecięcych i nikłego występowania w innych. Leczenie musi być tu, skierowane na całość psychonerwi- cowej osobowości. Doraźny skutek może być czasem osiągmęty za pornocą na- kazu stałęgo noszenia rękawiczek. Natomiast niewiele pornaga maczanie dzieciom paznokci w gorzkim roztworze np. chininy lub w cuchnącym np. Tinctura Asae foetidae. Żaburzenia w związku z “glikopenią”. Henderson i Gillespie przy- pisują różne zaburzenia czynnościowe dzieci, jak bóle głowy z poprzedzającym uczu- ciem słabości i bladością twarzy, bezsenność, zwłaszcza z utrudnieniem” zasypiania, stany somnambuliczne, moczenie nocne, skłonność do omdleń, wymioty przed egza- minami, złe znoszenie jazdy tramwajem i autobusem, szczególnie zaś pavor noctur- nus – niedoborowi glukozy. Niedobór ten jest hipotetyczny (Cameron), gdyż u dzieci tych nie stwierdza się hipoglikemii. Nazwa glycopenic disorders została utworzona ex juvantibus, ponieważ wymienione zaburzenia ustępują natychmiast, jeżeli dziecko zażywa w jaktejkolwtek postaci dekstrozę w dużych ilościach, ok, 15,0 g dziennie. Dla zapobieżenia lękom nocnym ilość tę zażyć należy przed udaniem się na spo- czynek. Wymienieni autorzy tłumaczą patogenezę wymienionych zaburzeń nerwico- wych wyczerpywaniem się zapasu glikogenu w wątrobie u dzieci ruchliwych i po- budliwych. Dzieci te powinny jeść dużo cukierków i słodyczy. Prawdopodob- nie działanie lecznicze kwasu glutaminowego da się wyjaśnić w analogiczny sposób. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, Depilacja laserowa, dentysta Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.