Nerwica natręctw

Nerwica natręctw niekoniecznie wiąże się z typem psychopatycznym niepewnym życiowo. Widujemy cierpienie to u wielu ludzi, którzy przed zachorowaniem albo w ogóle nie mieli cech psychopatycznych, albo mieli inne niż te, które opisano w piśmiennictwie za przewodem psychiatrów niemieckich. Nerwica natręctw jest niewątpliwie chorobą albo zespołem chorobowym, gdyż ma swój początek, przeważnie bardzo wyraźnie w czasie odgraniczony, swój przebieg i swoje zejście. Jest więc albo procesem, albo zespołem czynnościowym o wyraźnej jakości patologicznej. Wskazywaliśmy już w części ogólnej, że natręctwa myślowe mogą występować objawowo w przebiegu pewnych organicznych chorób mózgu, np. w stanach po zapaleniu mózgu, na tle zmian starczych, a także jako zwiastun schizofrenii, czasem też w przebiegu schizofrenii i cyklofrenii. W przypadkach tych są one wyraźnie objawem chorobowym, a bynajmniej nie cechą charakterologiczną. Zarówno ci chorzy, jak i chorzy z “prawdziwą” nerwicą natręctw mają wybitne poczucie choroby i żądają od lekarza usunięcia tych przykrych dolegliwości,    a nawet jeśli tego nie czynią, to zdają sobie sprawę z chorobliwości tych zjawisk. Natręctwa myślowe, zwłaszcza w postaciach poronnych tego cierpienia ustępują często trwale lub na jakiś czas samorzutnie, albo pod wpływem leczenia. Wymowę w tym kierunku posiada częste sprzęganie się nerwicy natręctw z fobiami, co do których nikt nie zaprzeczy, że są jakością patologiczną, a nie tylko cechą charakterologiczną.  Te właśnie przypadki nerwicy natręctw, które w obrazie klinicznym wykazują sprzężenie z fobią, skłoniły niektórych autorów do uważania fobii za część składową pojęcia nerwicy natręctw.  Kto widział naocznie ciężką nerwicę natręctw, zwłaszcza tę jej postać, w której górują natręctwa ruchowe, ten wie, że to jest choroba, i to bardzo ciężka, która częstokroć wyłącza osobnika dotąd uspołecznionego z więzów społecznych. Psychopatę można by uspołecznić dyscypliną wychowawczą lub administracyjną. Metody te w stosunku do chorych na ciężką nerwicę natręctw zawodzą. [więcej w: , sklep kolagen, bielizna nocna, Kabiny Sanitarne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bielizna nocna Kabiny Sanitarne sklep kolagen