Ciężar ciała, przybieranie na wadze

Od dawna już przywiązuje się wagę rokowniczą do wahań ciężaru ciała. Mianowicie bardzo często widuje się zjawisko przybierania na wadze, gdy stan maniakalny lub depresyjny, w przebiegu których dochodzi do utraty wagi, ma się ku końcowi. Przybytek wagi można stwierdzić nierzadko wówczas, gdy objawy psychiczne jeszcze utrzymują się w całej pełni. W okresie remisji można czasem przewidzieć mającą wystąpić fazę maniakalną lub depresyjną po objawach neurastenicznych (stadium neurasthenicum) poprzedzających wybuch psychozy . Znaczenie prognostyczne posiadają też marzenia senne, mianowicie na wiele dni, a nawet tygodni przed wystąpieniem depresji chorzy miewają sny treści posępniczolękowej, najczęściej o tematyce śmierci, chociaż na jawie w okresie tym cieszą się jeszcze jak najlepszym samopoczuciem. Dla rokowania kierunkowego w cyklofrenii brak jest pewnych punktów oparcia. Najmniej pomyślne rokowanie zdają się mieć przypadki rozpoczynające się w wieku młodzieńczym fazą maniakalną. W przypadkach tych trzeba się liczyć z prawdopodobieństwem rychłych                 i uporczywych nawrotów. Natomiast stany depresyjne, zarówno okresu popokwitaniowego, jak przekwitanicwego, pozostają dość często jako jednorazowe. Jak to widzieliśmy w stosunku do schizofrenii, tak i tutaj, im dłużej trwa remisja po pierwszym posuwie, tym mniejsze prawdopodobieństwo nawrotu. Za wyjątek uważa się stare procesy maniakalne, przy których z upływem lat skłonność do nawrotów częstokroć potęguje się. Jeżeli choroba zaczyna się od okresu depresyjnego, to jest to znak na ogół pomyślny. Niemniej 70-80% przypadków (Lundquist) o przebiegu naprzemiennym zaczyna się od okresu depresyjnego. M. Muller ustala więc następujące zasady, jeżeli sprawa zaczyna się od manii, musi się oczekiwać dalszych nawrotów, i to szczególnie maniakalnych, rzadziej naprzemiennych. Jeżeli, sprawa zaczyna się od depresji, to można liczyć na jednorazowość zachorowania, co najwyżej powtórzenia się posuwu pod postacią melancholii inwolucyjnej. Jeżeli jednak po pierwszej depresji przychodzą dalsze posuwy, to raczej trzeba się liczyć z możliwością przebiegu naprzemiennego. Na ogól przebieg naprzemienny uważa się za znacznie mniej pomyślny niż przebieg z nawrotami jednoimiennych okresów. [podobne: elvita jaworzno rejestracja, badanie ana cena, czy choroby psychiczne są dziedziczne]

Tags: , ,

No Responses to “Ciężar ciała, przybieranie na wadze”

  1. Łucja says:

    może i was dotyczy podobny problem

  2. Mr. Peppermint says:

    [..] Odniesienie w tekscie do lifestyle[...]

  3. Karina says:

    Po raz pierwszy ktoś mówi, jak jest w rzeczywistości

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena czy choroby psychiczne są dziedziczne elvita jaworzno rejestracja