Kierunek rozwoju osobliwości ludzkiej

Okres, czyli warstwa dziedzicznokonstytucyjna wytycza, tylko ogólny kierunek rozwojowy osobowości ludzkiej. Dziedziczne, wyznaczniki urzeczywistniają w nieustającej walce z wpływami środowiskowymi tkwiącą w nich moc prospektywną ustroju psychofizycznego. Wynikiem tych zmagań jest osobowość przeciętna lub psychopatyczna, której struktura nigdy nie zastyga w ustalonej statycznie postaci.. Środowisko wewnątrztkankowe i zewnątrzustrojowe nieustannie przekształca, przeistacza, psuje i naprawia, rozluźnia i wzmacnia, hamuje i pobudza wiązania tej struktury Podstawowy czynnik chorobotwórczy trafia zawsze na jakąś strukturę osobowości psychofizycznej. Tkwić w niej mogą mnogie i wielokierunkowe dyspozycje. Słaby, niezrównoważony, pobudliwy układ nerwowy inaczej przyjmie działający nań czynnik chorobotwórczy niż silny, zrównoważony, niepobudliwy. W typie układu nerwowego zawarte są więc widoki na klęskę lub zwycięstwo w walce ustroju żywego z działającymi nań czynnikami chorobotwórczymi. Widoki, lecz nie przeznaczenie, a jeżeli przeznaczenie, to zmienne, zależne od mnóstwa wyliczonych powyżej okoliczności patoplastycznych. II Okres, czyli warstwa etioepigeetyczna powstaje z chwilą, gdy ustrój w walce tej ulegnie i dozwoli czynnikowi chorobotwórczemu, jednemu lub kilku, na trwalsze usadowienie się i zapoczątkowanie procesu chorobowego.       W obrębie tej warstwy organicznej może również zachodzić złożoność. Porażenie postępujące może współistnieć z alkoholizem przewlekłym, podłoże schizofreniczne może się splatać z podłożem cyklofrenicznym, znane są przypadki sprzężenia padaczki samoistnej ze schizofrenią, czynniki reaktywne mogą działać na każdego organicznie chorego itd. Podłoże organiczne usposabia z kolei do pojawienia się nawarstwień zasadniczo czynnościowych. III okres, czyli warstwa etiopigenetyczna nie ma przeważ- nie jak poprzednia charakteru przewlekłego. Powstaje ona wówczas, gdy na podłożu drugiej warstwy powstanie epizodyczny, tylko w rzadszych przypadkach ulegający przewleczeniu, zespól psychotyczny lub psychonerwicowy. I te zespoły, zasadniczo czynnościowe, bywają złożone, jak to na wielu przykładach widzieliśmy. [podobne: zapiekarnik sosnowiec, test na nietolerancje pokarmowe cena, zaciskanie ud ]

Tags: , ,

No Responses to “Kierunek rozwoju osobliwości ludzkiej”

  1. Dominik says:

    Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

  2. Malwina says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rewitalizacja pochwy[...]

  3. Sexual Chocolate says:

    mam wskazanie lekarza neurologa

Powiązane tematy z artykułem: test na nietolerancje pokarmowe cena zaciskanie ud zapiekarnik sosnowiec