Okres, czyli warstwa dziedziczno-konstytucyjna wy- tycza,

Okres, czyli warstwa dziedziczno-konstytucyjna wy- tycza, tylko ogólny kierunek rozwojowy osobowości ludzkiej. Dziedziczne, wy- znaczniki urzeczywistniają w nieustającej walce z wpływami środowiskowymi tkwiącą w nich moc prospektywną ustroju psychofizycznego. Wynikiem tych zmagań jest osobowość przeciętna lub psychopatyczna, której struktura nigdy nie zastyga w ustalonej statycznie postaci.. Środowisko wewnątrztkankowe i zewnątrzustrojowe nieustannie przekształca, przeistacza, psuje i naprawia, rozluźnia i wzmacnia, hamuje i pobudza wiązania tej struktury Podstawowy czynnik chorobotwórczy trafia zawsze na jakąś strukturę osobowości psyche- fizycznej. Tkwić w niej mogą mnogie i wielokierunkowe dyspozycje. Słaby, niezrównoważony, pobudliwy układ nerwowy inaczej przyjmie działający nań czynnik chorobotwórczy niż silny, zrównoważony, niepobudliwy. W typie układu nerwowego zawarte są więc widoki na klęskę lub zwycięstwo w walce ustroju żywego z działającymi nań czynnikami chorobotwórczymi. Widoki, lecz nie prze- znaczenie, a jeżeli przeznaczenie, to zmienne, zależne od mnóstwa wyliczonych powyżej okoliczności patoplastycznych. II Okres, czyli warstwa etioepigeetyczna powstaje z chwilą, gdy ustrój w walce tej ulegnie i dozwoli czynnikowi chorobotwórczemu, jed- nemu lub kilku, na trwalsze usadowienie się i zapoczątkowanie procesu cho- robowego. W obrębie tej warstwy organicznej może również zachodzić zło- żoność. Porażenie postępujące może współistnieć z alkoholizem przewlekłym, podłoże schizofreniczne może się splatać z podłożem cyklofrenicznym, znane są przypadki sprzężenia padaczki samoistnej ze schizofrenią, czynniki reaktywne mogą działać na każdego organicznie chorego itd. Podloże organiczne usposabia z kolei do pojawienia się nawarstwień zasadniczo czynnościowych. III okes, czyli warstwa etiopigenetyczna nie ma przeważ- nie jak poprzednia charakteru przewlekłego. Powstaje ona wówczas, gdy na podłożu drugiej warstwy powstanie epizodyczny, tylko w rzadszych przypad- kach ulegający przewleczeniu, zespól psychotyczny lub psychonerwicowy. I te zespoły, zasadniczo czynnościowe, bywają złożone, jak to na wielu przykła- dach widzieliśmy. [podobne: , Zdrowa żywność, kosmetyki organiczne, olejowanie włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.