Nerwica natręctw

Posted by admin on December 30th, 2016
Comments Off

Niektórzy uważają tę jednostkę nie za nerwicę, lecz za psychopatię, której wyrazem miałyby być myśli i afekty natrętne, Objawy te byłyby więc konstytucyjnie uwarunkowane, a nie nabyte. Ludzi tych nazwano też  i postawiono ich w typologii obok psychopatii sensytywnej, z której wyrasta. Rysem znamiennym tych charakterów ma być pęd do surowej etyki życiowej, z punktu widzenia której osądza się własne czyny i myśli. W sprzeczności z ideałem tej, etyki stają popędy, które, w postaci myśli i wyobrażeń natrętnych już od dziecka człowieka dręczą. Wyobrażenia natrętne odpierane są wewnętrznie, a ich natarczywość wywołuje lęk. W części ogólnej przedstawiliśmy wygląd kliniczny natręctw myślowych     i ruchowych, nie wypowiadając się jednak ani co do podłoża psychopatycznego tych zjawisk chorobowych, ani co do ich stosunku do stanów lękowych, z którymi często, chociaż nie zawsze, idą w parze. W piśmiennictwie światowym bardzo często fobie omawia się jako część składową natręctw. Z faktu jednak, że dwa objawy często idą w parze, nie da się wysnuć wniosku,  że stanowią one całość. Wbrew rozpowszechnionym twierdzeniom trzeba stwierdzić, że natręctwa myślowe niekoniecznie wyrastają na podłożu psychopatii. Psychiatrzy niemieccy  określają jako ludzi pozbawionych pewności siebie, pedantycznych, uważnych, sumiennych, często surowych, czasem skąpych, bez poczucia humoru, lękliwych i życiowo słabych, przeważnie uzdolnionych, wyniosłych, także nieczułych i surowych wobec otoczenia, lecz bez skłonności przestępczych. Zapatrywania wiążące nerwicę natręctw bezwzględnie z psychopatią opisanego typu są tak rozpowszechnione, że wymagają pewnego sprostowania. Nie tylko dlatego, że nie są zupełnie zgodne ze spostrzeżeniami klinicznymi, ale i dlatego, że kryją w sobie fatalizm i nihilizm terapeutyczny. Jeżeli nerwica natręctw jest tylko zespołem cech charakterologicznych, to widoki na jej wyleczenie są nader skromne. Tak jednak nie jest. [przypisy: nerwica ]

Leczenie ciężkiej nerwicy natręctw

Posted by admin on December 12th, 2016
Comments Off

Leczenie: Do niedawna był to problem niemal beznadziejny. Próbowano wszyst- kich po kolei sposobów aktywnej terapii i uzyskiwano czasem złagodzenie objawów. Czasem znaczną poprawę dawała insulinoterapia, nawet czasowe ustąpienie objawów. Wstrząsy elektryczne uważano od dawna za niewskazane. Neuroleptyki nie spełniły pokładanych w nich nadziei. W lżej przebiegających zespołach ariankastycznych można było czasem przynieść chorym znaczną ulgę za pomocą narkoterapii pólśpiączkowej. a zwłaszcza za pomocą metod “wielkiej” psychoterapii z psychoanalizą na czele. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku uzyskaliśmy zachęcające wyniki, poddając chorych i to przypadki najcięższe  hibernacji na przeciąg szeregu dni. Metodyka sztucznego snu zimowego jest jednak technicznie bardzo uciążliwa i wymaga spełnienia mnóstwa szczególnie trudnych warunków. Piśmiennictwo na Zachodzie przynosi wiele doniesień o pomyślnych wynikach zabiegów psychochirurgicznych w rodzaju leukotomii przedczołowej, jednakże poprawę osiąga się kosztem ciężkich ubytków osobowości. W pewnych przypadkach wywołane przez zabieg operacyjny cechy charakteropatyczne górują później w obrazie klinicznym. Z tych przyczyn w Europie wschodniej i środkowej zaniechano tych zabiegów. Taki sam skutek leczniczy jak operacja może czasem przyroda wywołać samorzutnie. Braungam i Czernygewycz (1950) ogłosili przypadek ciężkiej nerwicy natręctw z mizofobią,                  w przebiegu której po 20 latach wystąpiło stwardnienie rozsiane z wybitnym zanikiem płatów czołowych. W miarę rozwoju zespołu psychoorganicznego objawy nerwicy natręctw cofały się, aż wreszcie pozostał obraz kliniczny podobny do przypadków leukotomizowanych. Przypadek ten rzuca światło na istotę “wyleczenia”, osiągniętego zabiegami psychochirurgicznymi. Po prostu wywołana uszkodzeniem mózgu euforia wespół z afektywną demencją i innymi objawami zespołu psychoorganicznego wypiera objawy ariankastyczne. Rewelacyjnym zwrotem w leczeniu zespołów anankastycznych bez względu na ich pochodzenie stały się śpiączki atropinowe. Wyniki doświadczeń klinicznych nad tą nową metodą, zastosowaną po raz pierwszy do leczenia natręctw myślowych. Metoda ta prawdopodobnie .zdezaktualizuje wszelkie inne sposoby leczenia natręctw myślowych, jest bowiem skuteczna, technicznie prosta, bezpieczna, nie przykra i tania. Nic dziwnego też, że obudziła na całym świecie ogromne zainteresowanie. [podobne:  nerwica ]