Podłoże neuropatyczne

Podłoże neuropatyczne zdaje się odgrywać pewną rolę. Zwrócić trzeba uwagę na to, że podobne do tików zjawiska występują czasem objawowo na podłożu różnych spraw organicznych. Nie ma tu wówczas zależności od urazów wzruszeniowych ani łatwej podatności na psychoterapię. Tiki organiczne mogą być pochodzenia obwodowego, np. przy schorzeniach rogów przednich rdzenia  albo nerwu twarzowego. Tiki organiczne pochodzenia ośrodkowego określa się niekiedy nazwą mioklonii. Mówi się też czasem continua. Podobny, lecz jeszcze cięższy zespół widuje się   w ostrym okresie podrażnienia kory móżdżku przez guz. Szczególnie trzeba pamiętać, że ogniska w układzie pozapiramidowym, zwłaszcza po przebytym nagminnym zapaleniu mózgu, często pozostawiają objawowe tiki. Innerwacja wchodzących w grę grup mięśniowych może więc pochodzić z rozmaitych źródeł. Sprawy te wymagają jeszcze dalszych badań zarówno w stosunku do tików czynnościowych, jak i organicznych. Czasem widać pokrewieństwo niektórych tików z histerią, np. tam, gdzie chodzi o nerwice roszczeniowe. Wstrzykuje się z początku codziennie lub co drugi dzień, potem raz na tydzień. Stopniowo kurcz mięśni staje się rzadszy, aż ustaje zupełnie. W podobny sposób Demostenes odzwyczaił się od tiku, który polegał na podrzucaniu ramienia w czasie wygłaszania mowy. Ćwiczenia tego genialnego mówcy polegały na tym, że zawieszał on sobie nad ramieniem miecz, który go boleśnie ranił, ilekroć ramię podskoczyło. [hasła pokrewne:  choroba autosomalna, asmed, nexteer tychy, rejestracja elvita ]

Tags: , , ,

No Responses to “Podłoże neuropatyczne”

 1. Alan says:

  [..] Cytowany fragment: endermologia warszawa[...]

 2. Rita says:

  Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

 3. Florian says:

  Article marked with the noticed of: medycyna sportowa[...]

 4. Natasza says:

  mononukleoza

 5. Ignacy says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu witamina c[...]

 6. Marcin says:

  To było 40 lat temu, a nie zmieniło się pod tym względem nic

Powiązane tematy z artykułem: asmed choroba autosomalna nexteer tychy rejestracja elvita