Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Moment oczekiwania mozna odnalezc w

Tuesday, July 12th, 2016

Moment oczekiwania można odnaleźć w wielu innych psychonerwicach. Na przykład rozmaite nerwice ruchowe, a także nerwice płciowe występują wy- raźnie na tym tle. Oetre odgraniczenie nerwic oczeklwanta, jal w ogóle nerwic- lękowych, od innych nie jest łatwe. Tak np. nerwice, oczekiwania rozwijają. się wolniej niż nerwice pourazowe, chociaż i tu, i tam można mówić o roli urazu. Odgraniczenie od histerii bywa łatwiejsze. Tak np. między obawą cho- dzeniaw nerwicy oczekiwania, np. po przejściu jakiejś bolesnej sprawy cho- robowej aparatu ruchowego, a histeryczną astazją-abazją ma zachodzić ta róż- nica, że w tej pierwszej możliwe są jeszcze próby chodzenia, podczas gdy histe- ryk w ogóle nie jest zdolny podjąć próby chodzenia. Rozróżnienie to dalekie jest od ścisłości i w praktyce go nie stosujemy. Natomiast ściślejsza jest ta różnica, że nerwice oczekiwania są jednoobjawowe, tak że po ustąpieniu tęgo jednego objawu człowiek powraca do zupełnego .zdrowia, podczas gdy w hi- sterii występuje przerzucanie się z jednego objawu w drugi przy współistnieniu: całego tła chorobowego. Nerwice oczekiwania nie leczone przeważnie trwają beznadziejnie długo. Jednakże rokowanie przy energicznym leczeniu bywa pomyślne. Co do jąkania najlepsze wyniki osiąga się przy ćwiczeniach mięśni oddechowych, tak aby mowa nie była wybuchowa, pośpieszna. Ćwiczenia te polegają np. na wsuwa- niu między zgłoski, na których zwykle następuje zacięcie się: jakiejś spółgłoski nie zwartej, np. ch lub m. Przerwa w mówieniu powoduje uśmierzenie lęku przez zyskanie na czasie. Z biegiem tych prób wzrasta samopoczucie chorego,. co wywiera korzystny wpływ na napięcie lękowe. [przypisy: , Kabiny Sanitarne, magnez i witamina b6, fizjoterapia ]

Nerwica natrectw niekoniecznie wiaze sie

Tuesday, July 12th, 2016

Nerwica natręctw niekoniecznie wiąże się z typem psychopatycznym nie- pewnym życiowo. Widujemy cierpienie to u wielu ludzi, którzy przed zacho- rowaniem albo w ogóle nie mieli cech psychopatycznych, albo mieli inne niż te, które opisano w piśmiennictwie za przewodem psychiatrów niemieckich. b. Nerwica natręctw jesb niewątpliwie chorobą albo zespołem chorobowym, gdyż ma swój początek, przeważnie bardzo wyraźnie w czasie odgraniczony, swój przebieg i swoje zejście. Jest więc albo procesem, albo zespołem czyn- nościowym o wyraźnej jakości patologicznej. c. Wskazywaliśmy już w części ogólnej, że natręctwa myślowe mogą wystę- pować objawowo w przebiegu pewnych organicznych chorób mózgu, np. w sta- nach po zapaleniu mózgu, na tle zmian starczych, a także jako zwiastun schi- zofrenii, czasem też w przebiegu schizofrenii i cyklofrenii. W przypadkach tych są one wyraźnie objawem chorobowym, a bynajmniej nie cechą charak- terologiczną. Zarówno ci chorzy, jak i chorzy z “prawdziwą” nerwicą natręctw mają wybitne poczucie choroby i żądają od lekarza usunięcia tych przykrych dolegliwości, a nawet jeśli tego nie czynią, to zdają sobie sprawę z chorobli-• wości tych zjawisk. d. Natręctwa myślowe, zwłaszcza w postaciach poronnych tego cierpienia; ustępują często trwale lub na jakiś czas samorzutnie, albo pod wpływem le- czenia. e. Wymowę w tym kierunku posiada częste sprzęganie się nerwicy natręctw z fobiami, co do których nikt nie zaprzeczy, że są jakością patologiczną, a nie tylko cechą charakterologiczną. Te właśnie przypadki nerwicy natręctw, które w obrazie klinicznym wykazują sprzężenie z fobią, skłoniły niektórych auto- rów do uważania fobii za część składową pojęcia nerwicy natręctw. f. Kto widział naocznie ciężką nerwicę natręctw, zwłaszcza tę jej postać, w której górują natręctwa ruchowe, ten wie, że to jest choroba, i to bardzo -ciężka, która częstokroć wyłącza osobnika dotąd uspołecznionego z więzów społecznych. Psychopatę można by uspołecznić dyscypliną wychowawczą lub administracyjną. Metody te w stosunku do chorych na ciężką nerwicę natręctw zawodzą. [więcej w: , sklep kolagen, bielizna nocna, Kabiny Sanitarne ]