Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Kurcze zawodowe, nerwice zajeciowe. Chodzi

Tuesday, July 12th, 2016

Kurcze zawodowe, nerwice zajęciowe. Chodzi tu o zabu- rzenia czynności mięśniowych potrzebnych do wykonywania pewnego zawodu. Najbardziej znany jest kurcz pisarski (spasmus scriptorius, graphospasmits) występujący najczęściej u urzędników. Niektórzy podają, że u kobiet nerwica ta ma być częstsza niż u mężczyzn, czego osobiście nie potwierdziłem. Podobne zaburzenia występują u pianistów, skrzypków, flecistów, telegrafistów, maszy- nistek i w ogóle wszędzie tam, gdzie zawodowo trzeba używać palców rąk. Chorzy opisują swoje cierpienia np. przy kurczu pisarskim jako narastające w miarę pisania przykre uczucie napięcia w mięśniach przedramienia. Bo- lesny ten kurcz wzmaga się po paru minutach do takich rozmiarów, że chory musi zaniechać pisania. Inne ruchy tejże samej ręki, wymagające jeszcze więk- szego i dłużej trwającego wysiłku, nie doznają przeszkód, np. przy kurczu pi- sarskim możliwa jest gra na fortepianie lub szycie albo też kurcz pianisty nie wyklucza możliwości pisania ręką itd. Nerwica ta godzi więc w jeden tylko rodzaj zajęcia, często zmuszając chorego do zmiany zawodu. Badanie neurolo- giczne daje zazwyczaj wyniki ujemne chociaż czasem zauważyć można, że prawa ręka jest szczuplejsza niż lewa. W przypadkach tych może jednak nie- kiedy chodzić o leworęczność. Przy głębokim ucisku mięśni przedramienia niektórzy chorzy skarżą się na lekką bolesność. Neurolodzy przypuszczają, że mogłoby tu chodzić o nie dające się wykryć podłoże organiczne sprawy, ana- logiczne do objawów przeforsowania u sportowców, u których określona grupa mięśni może popadać w bolesny skurcz, np. u pływaków. Prawdziwy kurcz pisarski jest zdaje się zjawiskiem rzadszym, niż się na ogół sądzi. Istnieje bowiem kurcz pisarski rzekomy natury histerycznej. Zamiast kurczu widzi się wówczas przesadne, czynnościowe drżenie zamiarowe, uniemożliwiające cho- remu wykonanie precyzyjnych czynności zawodowych w rodzaju pisania. Oma- wiane nerwice bywają czasem bardzo uporczywe, jeśli nie usuniemy czynnika reaktywnego. Z drugiej strony przestrzec trzeba przed zbyt lekkomyślnym rozpoznawaniem sprawy reaktywno-czynnościowej. W dwóch przypadkach obserwowanych w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku stwierdzono pod niby-nerwicową symptomatyką kurczu pisarskiego poważną przyczynę orga- niczną w mózgu. W jednym z tych przypadków (Godula-Gromska, Piełowski, Sulestrowska; 1961) przyczyną wykrytą za pomocą angiografii okazało się he- mangioma racemosum arterio-venosum lewej tętnicy środkowej mózgu, w dru- gim przypadku pianisty-wirtuoza pneumoencefalografia wykryła guz szyszynki. [przypisy: , prawo medyczne, ortodonta, korekcja wzroku ]

Szeroka publicznosc wie juz dzisiaj,

Tuesday, July 12th, 2016

Szeroka publiczność wie już dzisiaj, jak groźną chorobą jest schizofrenia. Jeżeli, lekarz w przypadku zespołu katatonicznego, który wyrósł nie na podłożu swoistym, lecz spowodowany został jakimś innym scho- rzeniem, rozpoznaje schizofrenię, to krzywdzi chorego: wyciskając na jego czole piętno schizofrenika. Ośmiesza się też, jeżeli łagodny ten zespół ustąpi bez. śladu po przeminięciu podstawowego cierpienia lub nawet przy dalszym jego. istnieniu, lecz po celowo przeprowadzonym leczeniu. W każdym przypadku. tego typu rozpoznanie musi być. sformułowane bardzo ostrożnie. Jeżeli nie, widać podłoża, z którego wyrósł ostry zespół np. z kręgu schizofrenicznego, wystarczy na razie ograniczyć rozpoznanie wyłącznie do trzeciego okresu etio- epigenetycznego. Rozpoznanie będzie więc brzmiało na razie ;,zespól katato-• niczny”. Jeżeli .w przebiegu obserwacji nie uda się wykryć podłoża z zakresu. drugiego okresu etioepigenetycznego, należy wstrzymać się z ostatecznym roz- poznaniem. Wyjaśni się ono dopiero po ustąpieniu ostrych objawów .. Jeżeli psychoza przeminie bez pozostawienia ubytków, rozpoznanie powinno brzmieć: w naj gorszym razie np. “zespół katatoniczny nie ustalonego pochodzenia”. Schizofrenię mamy prawo rozpoznać dopiero wówczas, gdy w okresie remisji. stwierdzać się będzie nadal objawy przewlekłej schizofrenii. Tylko bowiem schizofrenia przewlekła Jest schizofrenią “prawdziwą”. Przy tak ostrożnym formułowaniu rozpoznania ostrożne będą też wypowiedzi lekarza co do roko- wania. Lepiej jest powiedzieć “nie wiem”, niż udawać że się wie. Umiejętność rokowania zależy, jak z powyższego widać, od biegłości w diag- nostyce etioepigenetycznej. [więcej w: , korekcja wzroku, tusz do rzęs, okulista ]