Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

NERWICA NATRECTW (NEUROSIS OBSESSIllA) I

Tuesday, July 12th, 2016

NERWICA NATRĘCTW (NEUROSIS OBSESSIllA) I ZESPOŁ ANANKASTYCZNY (SYNDROMA ANANCASTICUM) Niektórzy uważają tę jednostkę nie za nerwicę, lecz za psychopatię, której wyrazem miałyby być myśli i afekty natrętne, Objawy te byłyby więc konstytu- cyjnie uwarunkowane, a nie nabyte. Ludzi tych nazwano też anankastami (z greckiego ananke – przymus) i postawiono ich w typologii obok psychopatii sensytywnej, z której wyrasta paranoia sensitiva. Rysem znamiennym tych charakterów ma być pęd do surowej etyki życiowej, z punktu widzenia której osądza się własne czyny i myśli. W sprzeczności z ideałem tej, etyki stają po- pędy, które, w postaci myśli i wyobrażeń natrętnych już od dziecka człowieka dręczą. Wyobrażenia natrętne odpierane są wewnętrznie, a ich natarczywość wywołuje lęk. W części ogólnej przedstawiliśmy wygląd kliniczny natręctw myślowych i ruchowych, nie wypowiadając się jednak ani co do podłoża psy- chopatycznego tych zjawisk chorobowych, ani co do ich stosunku do stanów lękowych, z którymi często, chociaż nie zawsze, idą w parze. W piśmiennictwie światowym bardzo często fobie omawia się jako część składową natręctw. Z faktu jednak, że dwa objawy często idą w parze, nie da się wysnuć wniosku, I że stanowią one całość. Wbrew rozpowszechnionym twierdzeniom trzeba stwier- dzić, że natręctwa myślowe niekoniecznie wyrastają na podłożu psychopatii. Psychopatów ariankastycznych psychiatrzy niemieccy (Schneider, Lange, Bost- roem) określają jako ludzi pozbawionych pewności siebie, pedantycznych, uwa- żnych, sumiennych, często surowych, czasem skąpych, bez poczucia humoru, lękliwych i życiowo słabych, przeważnie uzdolnionych, wyniosłych, także nie-• czułych i surowych wobec otoczenia, lecz bez skłonności przestępczych. Zapatrywania wiążące nerwicę natręctw bezwzględnie z psychopatią opisa- nego typu są tak rozpowszechnione, że wymagają pewnego sprostowania. Nie tylko dlatego, że nie sa zupełnie zgodne ze spostrzeżeniami klinicznymi, ale i dlatego, że kryją w sobie fatalizm i nihilizm terapeutyczny. Jeżeli nerwica natręctw jest tylko zespołem cech charakterologicznych, to widoki na jej wy- leczenie są nader skromne. Tak jednak nie jest. [przypisy: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, implanty zębów, kosmetyki naturalne ]