Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Moment oczekiwania mozna odnalezc w

Tuesday, July 12th, 2016

Moment oczekiwania można odnaleźć w wielu innych psychonerwicach. Na przykład rozmaite nerwice ruchowe, a także nerwice płciowe występują wy- raźnie na tym tle. Oetre odgraniczenie nerwic oczeklwanta, jal w ogóle nerwic- lękowych, od innych nie jest łatwe. Tak np. nerwice, oczekiwania rozwijają. się wolniej niż nerwice pourazowe, chociaż i tu, i tam można mówić o roli urazu. Odgraniczenie od histerii bywa łatwiejsze. Tak np. między obawą cho- dzeniaw nerwicy oczekiwania, np. po przejściu jakiejś bolesnej sprawy cho- robowej aparatu ruchowego, a histeryczną astazją-abazją ma zachodzić ta róż- nica, że w tej pierwszej możliwe są jeszcze próby chodzenia, podczas gdy histe- ryk w ogóle nie jest zdolny podjąć próby chodzenia. Rozróżnienie to dalekie jest od ścisłości i w praktyce go nie stosujemy. Natomiast ściślejsza jest ta różnica, że nerwice oczekiwania są jednoobjawowe, tak że po ustąpieniu tęgo jednego objawu człowiek powraca do zupełnego .zdrowia, podczas gdy w hi- sterii występuje przerzucanie się z jednego objawu w drugi przy współistnieniu: całego tła chorobowego. Nerwice oczekiwania nie leczone przeważnie trwają beznadziejnie długo. Jednakże rokowanie przy energicznym leczeniu bywa pomyślne. Co do jąkania najlepsze wyniki osiąga się przy ćwiczeniach mięśni oddechowych, tak aby mowa nie była wybuchowa, pośpieszna. Ćwiczenia te polegają np. na wsuwa- niu między zgłoski, na których zwykle następuje zacięcie się: jakiejś spółgłoski nie zwartej, np. ch lub m. Przerwa w mówieniu powoduje uśmierzenie lęku przez zyskanie na czasie. Z biegiem tych prób wzrasta samopoczucie chorego,. co wywiera korzystny wpływ na napięcie lękowe. [przypisy: , Kabiny Sanitarne, magnez i witamina b6, fizjoterapia ]

Demostenes wyleczyl sie i stal

Tuesday, July 12th, 2016

Demostenes wyleczył się i stał się właś- ciwym twórcą metody odruchowowarunkowego leczenia tików. Zresztą genialny ten mąż wyleczył się i z jąkania; starał się przekrzyczeć ryk fal morskich, trzymając w ustach kamień. Geniusz. to wytrwałość samoopanowania. Neurolodzy patrzą na kręcz raczej jako na cierpienie uwarunkowane organicznie, co wynika z używanych przez nich nazw torticollis spasmodicus sive dystonicus, albo retrocollis na oznacze- nie tyłozgięcia głowy, lub spasmus nutans na oznaczenie rytmicznego pochylania głowy ku przodowi. Jeżeli psychoterapia i inne zabiegi zachowawcze nie dadzą wy- niku, myśleć należy raczej o przewadze czynnika organicznego i zalecić leczenie chirurgiczne. Polega ono na przecięciu odpowiednich korzonków nerwowych i to obustronnie celem wyłączenia antagonistów. 2. Osobne miejsce zajmuje rzadkie cierpienie opisane przez Friedreicha pod nazwą myospasia impulsiva. Przynależność do tików zdaje się polegać na mimowolnych, uogólnionych do wszystkich prawie mięśni od pasa w gór,ę, skurczach mięśniowych, które występują pod wpływem nagłych wzruszeń w postaci silnego drżenia i po kilkunastu sekundach, czasem trochę później, przemijają. Po przeminięciu ich, w ciągu pewnego czasu chory przestaje reagować na te same bodźce, po kilkunastu minutach staje się na nie znowu wrażliwy, lecz z początku drżenia te są słabsze i trwają krócej. Gdy chory jest “wypoczęty”, napad trwa znacznie dłużej. Gdy liczba bodźców wzruszeniowych jest duża, może takich napadów wystąpić nawet kilkadzie- siąt dziennie. W ciszy i spokoju nie ma ich. Badanie neurologiczne nic szczególnego nie wykrywa. Rzadka ta jednostka oporna jest na leczenie, mimo że tło czynnościowe zdaje się nie ulegać wątpliwości. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycz- nej w Gdańsku widzieliśmy jeden taki -przypadek. Przypadek ten demonstrował Wi- told Hołówko w Gdańskim Towarzystwie Lekarskim w r. 1950. [podobne: , magnez i witamina b6, kurs sep, Szkoła tańca Poznań ]