Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Przyczyny. Analiza materialu chorych, opracowanego

Tuesday, July 12th, 2016

Przyczyny. Analiza materiału chorych, opracowanego nowoczesnymi spo- sobami klinicznymi, nie pozostawia wątpliwości, że ciężko przebiegające przy- padki bardzo często rozgrywają się na podłożu organicznym. W szeregu przy- padków własnych stwierdzono rozległe zaniki kory mózgowej, powstałe z nie- wyświetlonych przyczyn. W jednym rzędzie z tymi przypadkami trzeba posta- wić zespoły. anankastyczne, widywane w stanach postencefalitycznych, w prze- biegu schizofrenii itd. W przypadkach tych mamy chyba prawd mówić o na- warstwieniu epigenetycznym. Zrracznie na wartości straciły opisy przypadków z dawnego piśmiennictwa pochodzącego z okresu, gdy nie stosowano jeszcze pneumoencefalografii i innych sposobów zmierzających do wykrycia tła or- ganicznego. Nawet jednak w przypadkach niewątpliwie organicznego pocho- dzenia mamy prawo mówić o “nerwicy”, nie mając oczywiście na myśli ner- wicy czystej, tj. na tle- reaktywnym. Czynnościowy charakter zespołu anan- kastycznego nie ulega wątpliwości. Wystarczy wskazać na wyzwalającą lub pogarszającą rolę ciężkich urazów psychicznych. Zresztą przyczyny organiczne można podejrzewać hipotetycznie również w przypadkach, w których dzisiej- .szymi sposobami. nie udaje się nic uchwytnego wykryć. Nierzadko stwierdza się, że pokwitanie zbiega się z początkowymi objawami cierpienia zarówno, gdy chodzi o postacie poronne (np. skrupulatyzm), jak i o pełny proces. W tym ostatnim przypadku częstym zjawiskiem jest przemijanie od wielu lat obja- wów, które wystąpiły w okresie pokwitania. Czasem przekwitanie odgrywa także rolę wyzwalającą lub pogarszającą. Po okresie przekwitania nadzieje na wyleczenie są z zasady ujemne. Natomiast u młodych ludzi często sprawa ustę- puje samorzutnie albo w wyniku leczenia. Poza tymi zjawiskami muszą się kryć jakieś przyczyny, których dotychczas nie udało się wyświetlić. Z punktu widzenia anatomopatologicznego też o etiologii nic się na razie nie da powie- dzieć. Po leukotomii i topektomu widuje się istotne poprawy, co prawda uzy- skane zbyt wysokim kosztem. W tych przypadkach zabieg operacyjny nie usuwa natręctw myślowych, lecz tylko przykre uczucia, z jakimi natręctwa dotąd się wiązały. Rzecz przedstawia się więc podobnie jak przy psychechirurgicznym usuwaniu bólu. [więcej w: , olej do włosów, odwrócona osmoza, olejek arganowy ]

Elsasser (1952) oglosil wyniki swych

Tuesday, July 12th, 2016

Elsasser (1952) ogłosił wyniki swych rozległych, głównie na materiałach archiwalnych szpitali psychiatrycznych opartych badań, dotyczących potom- stwa chorych umysłowo rodziców. Chociaż autor ten nie wyzbył się jeszcze wiary w słuszność teorii Mendla, to jednak wysnute z jego badań wnioski sta- nowią nowy wstrząs dla podstaw mendelizmu. Otóż przede wszystkim liczba zachorowań u potomstwa psychotyków była znacznie niższa niż się tego spo- dziewano. Jeżeli oboje rodzice mieli psychozę dziedziczącą się według typu re- cesywnego, to należało ocżekiwać 100% psychotyków z tego sarnego kręgu u . potomstwa, a przy typie dominującym – 75% Tymczasem ze statystyk Elsassera wynika, że bez względu na taki czy inny gatunek psychozy u rodzi- ców, potomków chorych psychicznie było we wszystkich grupach tylko 30-4000. Badania te zarazem obaliły rozpowszechnione mniemanie o częstości tzw. schi- zoidii w rodzinach schizofreników. Zdrowe psychicznie potomstwo umysłowo chorych rodziców nie różniło się pod względem psychicznym od. reszty lud- ności. Zajmujące jest zjawisko występowania takiej samej psychozy u bliźniąt, zwłaszcza godne uwagi są spostrzeżenia Essen i Mollera i Elsassera. Z zagadnie- niem bliźniąt mendeliści wiązali zawsze wielkie nadzieje, pragnąc dopatrzyć się w pojawieniu się takich samych cech dziedzicznych u obydwóch bliźnia- ków potwierdzenia praw Mendla. Nie bierze się przy tych wnioskach pod uwagę faktu, że bliźnięta, zwłaszcza jednojajowe, poddane były w czasie ciąży, porodu i połogu częstokroć identycznym wpływom szkodliwym, które na całe życie stworzyły bliźniaczemu rodzeństwu taką samą dyspozycję, albo więcej nawet, zaszczepiły mu ten sam czynnik chorobotwórczy, jak to widać na przykładzie zwłaszcza zakażenia toksoplazmozą. Dopóki nie znamy przyczyn schizofrenii, cyklofrenii, padaczki samoistnej i innych chorób uważanych za• dziedziczne, dopóty musimy zachować ogromną ostrożność w naszych uogólnieniach. [więcej w: , trądzik, odwrócona osmoza, oczyszczanie organizmu ]