Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna’

Obgryzanie paznokci j

Saturday, February 24th, 2018

Obgryzanie paznokci jest określeniem znacznie trafniejszym niż nazwa onychophagia, która dosłownie oznacza pożeranie paznokci.             Nie zawsze chodzi nawet o gryzienie paznokci, najczęściej nawyk obrywania paznokci zębami. W najcięższych przypadkach paznokcie są obgryzienie niemal doszczętnie i to na wszystkich. palcach rąk. W lżejszych przypadkach tylko na niektórych palcach, zwykle tych samych albo nawet tylko jednego palca. Czasem otoczenie nawet nie zauważy tego nawyku albo nie przywiązuje doń większej wagi. Natomiast może się rzucać w oczy nadmierna pobudliwość i nerwowość dziecka, także moczenie mimowolne. W czasie badania wśród wielu objawów wykrywa się i ślady obgryzania paznokci. Sprawa rozpoczyna się najczęściej między 4 i 8 r.ż. (Bovet za Tramerem). U dorosłych                          i u psychicznie chorych spotyka się ją rzadko, Na ogól jest to nawyk częsty, chociaż obliczenia statystyczne dają wyniki niezrozumiale rozbieżne. Okazało się, że nerwowość nauczyciela nie ma żadnego związku z częstością występowania obgryzania paznokci u dzieci szkolnych. Słusznie podkreśla się, że nie istnieje “typ Dnychofaga”, Przeważnie chodzi tu o dzieci prawidłowo inteligentne, lecz raczej    słabowite, pobudliwe, niespokojne, od do nastroju chwiejne i impulsywne. Wchodzą tu w grę te same warunki powstawania i da się zauważyć te same przejawy ogólnonerwowe sprawy przy moczeniu mimowolnym, z zasady można zauważyć, że silne wzruszenia po prostu jakby się wyładowywały w zaciekłym obgryzaniu paznokci, to wyładowanie ruchowe, jak zauważa Tramer, jest połączone z pewnym uczuciem ulgi, uspokojenia, niemal euforii. Można by doznawane w ten sposób odprężenie porównać z przeżyciem euforyzującym, jakiego doznają palacze tytoniu, gdy w chwili zdenerwowania zapalczywie szukają ukojenia w papierosie. Inteligentni onychofadzy, którzy boleją nad tym nawykiem, a jednak nie mogą się go pozbyć, podają zajmujące opisy przeżyć doznawanych w czasie obgryzania paznokci, Łapią się na tym,                        że bezwiednie dążą do wygładzenia resztki paznokcia, odstających nierówności czy zadzierek. Wytwarza się przy tym rodzaj natręctwa   ruchowego, Jeżeli się opierają temu natręctwu, to odczuwają przykrość, podczas gdy ule- ganie mu sprawia im dziwne zadowolenie, nawyk ten może ulegać jakby automatyzacji. Mówi się nawet o tiku obgryzania paznokci (NagelbeissTic). Stany depresyjne sprzyjają również zaostrzaniu się nawyku obgryzania paznokci, prawdopodobnie wskutek tego, że lęk jest tu Istotnym objawem, do którego uśmierzenia chory dąży. [patrz też:  pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, porady psychologiczne ]

Napięcie lękowe u dzieci szkolnych

Saturday, February 24th, 2018

Napięcie lękowe u dzieci szkolnych w związku z niepowodzeniami w szkole może się również wyładować w ten sposób. Niektórzy widzą                 w onychofagii wyraz skłonności do samoudręczenia, a zarazem postawy przekornej wobec dorosłych, Pewną rolę odgrywa też pęd                       do naśladownictwa, za czym zdaje się przemawiać zjawisko mnogiego występowania onychofagii w jednych środowiskach dziecięcych i nikłego występowania w innych. Leczenie musi być tu, skierowane na całość psychonerwicowej osobowości. Henderson i Gillespie przypisują różne zaburzenia czynnościowe dzieci, jak bóle głowy z poprzedzającym uczuciem słabości i bladością twarzy, bezsenność, zwłaszcza z utrudnieniem zasypiania, stany somnambuliczne, moczenie nocne, skłonność do omdleń, wymioty przed egzaminami, złe znoszenie jazdy tramwajem                i autobusem, szczególnie zaś pavor nocturnus niedoborowi glukozy. Niedobór ten jest hipotetyczny (Cameron), gdyż u dzieci tych nie stwierdza się hipoglikemii. Nazwa glycopenic disorders została utworzona ex juvantibus, ponieważ wymienione zaburzenia ustępują natychmiast, jeżeli dziecko zażywa w jaktejkolwtek postaci dekstrozę w dużych ilościach, ok, 15,0 g dziennie. Dla zapobieżenia lękom nocnym ilość tę zażyć należy przed udaniem się na spoczynek. Wymienieni autorzy tłumaczą patogenezę wymienionych zaburzeń nerwicowych wyczerpywaniem się zapasu glikogenu w wątrobie u dzieci ruchliwych i pobudliwych. Dzieci te powinny jeść dużo cukierków i słodyczy. Prawdopodobnie działanie lecznicze kwasu glutaminowego da się wyjaśnić w analogiczny sposób. [patrz też: pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, porady psychologiczne ]