Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Od dawna juz przywiazuje sie

Tuesday, July 12th, 2016

Od dawna już przywiązuje się wagę roko- wniczą do wahań ciężaru ciała. Mianowicie bardzo często widuje się zjawisko przybierania na wadze, gdy stan maniakalny lub depresyjny, w przebiegu któ- rych dochodzi do utraty wagi, ma się ku końcowi. Przybytek wagi można stwierdzić nierzadko wówczas, gdy objawy psychiczne jeszcze utrzymują się w całej pełni. W okresie remisji można czasem przewidzieć mającą wystąpić fazę maniakalną lub depresyjną po objawach neurastenicznych (stadium neura- sthenicum) poprzedzających wybuch psychozy .. Znaczenie prognostyczne po- siadają też marzenia senne, mianowicie na wiele dni, a nawet tygodni przed wystąpieniem depresji chorzy miewają sny treści posępniczo-lękowej, naj- częściej o tematyce śmierci, chociaż na jawie w okresie tym cieszą się jeszcze jak najlepszym samopoczuciem. Dla rokowania kierunkowego w cyklofrenii brak jest pewnych punktów oparcia. Najmniej pomyślne rokowanie zdają się mieć przypadki rozpoczyna- jące się w wieku młodzieńczym fazą maniakalną. W przypadkach tych trzeba się liczyć z prawdopodobieństwem rychłych i uporczywych nawrotów. Nato- miast stany depresyjne, zarówno okresu popokwitaniowego, jak przekwitanic- wego, pozostają dość często jako jednorazowe. Jak to widzieliśmy w stosunku do schizofrenii, tak i tutaj, im dłużej trwa remisja po pierwszym posuwie, tym mniejsze prawdopodobieństwo nawrotu. Za wyjątek uważa się stare pro- cesy maniakalne, przy których z upływem lat skłonność do nawrotów często- kroć potęguje się. Jeżeli choroba zaczyna się od okresu depresyjnego, to jest to znak na ogół pomyślny. Niemniej 70-80% przypadków (Lundquist) o prze-: biegu naprzemiennym zaczyna się od okresu depresyjnego. M. .Muller ustala więc następujące zasady: jeżeli sprawa zaczyna się od manii, musi się ocze- kiwać dalszych nawrotów, i to szczególnie maniakalnych, rzadziej naprzemien- nych. Jeżeli, sprawa zaczyna się od depresji, to można liczyć na jednorazowość zachorowania, co najwyżej powtórzenia się posuwu pod postacią melancholii inwolucyjnej. Jeżeli jednak po pierwszej depresji przychodzą dalsze posuwy, to raczej trzeba się liczyć z możliwością przebiegu naprzemiennego. Na ogól przebieg naprzemienny uważa się za znacznie mniej pomyślny niż przebieg z nawrotami jednoimiennych okresów. [podobne: , Prywatne przedszkole Kraków, bielizna damska sklep internetowy, olejki do włosów ]