Posts Tagged ‘psycholog dziecięcy’

Napady gestów choroby tikowej

Monday, February 26th, 2018

Gilles de La Tourette (1859-1904) opisał pod nazwą choroby tikowej napady gestów, grymasów, ruchów drapania się po szyi, a nawet wyrzucania z siebie przekleństw          i wyzwisk, przy czym powściągnięcie tych impulsów jest możliwe tylko na bardzo krótki czas. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widziano     w ciągu dziesięciolecia 5 takich przypadków. Jeden dotyczył starszej już kobiety, która od kilkudziesięciu lat cierpiała na tik polegający na wyrzucaniu z siebie kilku wysoce nieprzyzwoitych przezwisk. W drugim przypadku chodziło o kobietę wiejską, z której ust wydobywały się przekleństwa treści świętokradczej, budzące w jej środowisku zrozumiałe zgorszenie. W trzecim przypadku mężczyzna wykrzykiwał w publicznych miejscach obraźliwe słowa treści politycznej. Czwarty przypadek dotyczył chłopca, który wśród tików ruchowych w zakresie głowy wyrzucał z siedzibą  albo nieartykułorwane dźwięki podobne do czkawki, albo nieprzyzwoite wyrazy. W piątym przypadku chodziło o 16-letnią panienkę, która wśród innych tików ruchowych m. in. wyskubywała sobie mimowolnie włosy z głowy aż niemal do zupełnej łysiny. Skłonność taka nazywa się trichotiuotrumia, opisał ją w r. 1899 Hallopeau.     W niektórych przypadkach tiki są zmienne, tzn. jedne po pewnym czasie ustępują, w ich miejsce, pojawiają się inne, może też współistnieć kilka tików. Ustępują one, zresztą nie bez oporów, pod wpływem psychoterapii. W czwartym z podanych wyżej przypadków tików Tourettea uzyskaliśmy za pomocą largaktylu niemal doszczętne zniknięcie tików. Czasem tym ciężkim tikom towarzyszą zjawiska echolalii lub przymusów w rodzaju natręctw ruchowych; chory nie uspokoi się, dopóki nie wykona tych ruchów, np. nie wyrzuci z siebie nieprzyzwoitych słów. Wspomniany powyżej 12-letni chłopiec, jeżeli była wyjątkowo silna zewnętrzna przeszkoda, wyrzucał z siebie brzydkie wyrazy głosem przyciszonym lub odchodził do kąta, aby tam słowa te wypowiedzieć. W szóstym przypadku chodziło o kobietę, która od kilku lat wyrzucała   z siebie dźwięki podobne do czkawki lub poszczekiwania, wśród których rozpoznać można było wyrazy ordynarnej treści. W przypadku tym largaktyl okazał się słabo skuteczny. W piątym i szóstym przypadku eeg wykazała salwy o ce- chach epilepsji typu gmnd maL (Dolmierski i Klossówna 1958), jednakże leki przeciwdrgawkowe niewiele zdziałały. [więcej w:  psycholog dziecięcy, psycholog poznań, psycholog warszawa, nerwica ]

Rodzaje tików

Monday, February 26th, 2018

W dawniejszym piśmiennictwie, zwłaszcza francuskim, znaleźć można pod nazwą Ladies des tics convuLsijs przedziwne opisy tików polegających na podskokach. W różnych językach je nazywano, np. saltatoruepasm, palmus, Kniebeugetics. U Malajów na Jawie znana jest jednostka chorobowa zwana Latah, polegająca na automatycznym naśladownictwie ze zjawiskami echolalii, echopraksji              i koprolalii, występująca przy pełnej świadomości po podrażnieniu wzruszeniowym . Sprawa ma być rokowniczo pomyślna i szybko przemija. Zalicza się ją do tików. Coś podobnego ma występować również na Syberii pod nazwą myachit. Tikom mogą również towarzyszyć natrętne wyobrażenia, jak  w ogóle czeka jeszcze na wyjaśnienie problem stosunku tików do natręctw myśloworuchowych.  Jedne, i drugie zjawiska mogą bowiem występować na podłożu organicznym. Prawdopodobnie dokładniejsze badania kliniczne pozwolą w przyszłości rozmaite te zjawiska sprowadzić do jednego mianownika. Chociaż w tikach czynnik psychiczny odgrywa niewątpliwie ogromną rolę, to jednak powszechnie uznaje się za niedorzeczność pojęcie “tiku czysto psychicznego”, który miałby się nie wyrażać na zewnątrz żadnym zjawiskiem ruchowym. Wszystkie tiki wzmagają się przy rozdrażnieniu afektywnym, a słabną w spokoju. Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci trwają miesiącami i latami, po czym często ustępują samorzutnie, choć bywają nawroty. Na ogól rokowanie jest dobre, jednakże zdarzają się tiki bardzo uporczywe mimo usilnego leczenia. Pochodzenie tików nie jest wyświetlone. Większość ich jest niewątpliwie psychogenna, dowodem ich jest łatwe ustępowanie pod wpływem psychoterapii. Rozstrzygającą rolę odgrywają niekorzystne wpływy środowiskowe, dostarczające urazów psychicznych. [hasła pokrewne: psycholog dziecięcy, psycholog poznań, psycholog warszawa, nerwica ]