Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Umówiono sie w nastepujacy sposób

Tuesday, July 12th, 2016

Umówiono się w następujący sposób rozróżniać pewne “stopnie wyleczenia lub poprawy w przebiegu schizofrenii. a. Remisja zupełna, gdy nie stwierdza się żadnych ubytków po prze- bytej psychozie, gdy powróciła zupełna zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i gdy chory posiada pełny krytycyzm w stosunku do minionych prze- żyć psychotycznych. b. Remisja społeczna, gdy nie ma uderzających objawów psycho- tycznych, lecz osobowość wykazuje lekkie ubytki, gdy jest pełna zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, chociaż wydajność pracy jest nieznacznie obniżona i gdy chory posiada poczucie przebytej choroby psychicznej w nie- dostatecznym stopniu. c. poprawa, której rozróżnia się dwa stopnie: a) gdy mimo pozostania pewnych objawów i ubytków nie zachodzi konieczność trzymania chorego w zamknięciu i gdy posiada on w pewnym, choćby ograniczonym stopniu .zdol- ność zarobkowania oraz b) gdy wprawdzie zachodzi nadal konieczność deten- cji, ale chory stal się spokojniejszy i bardziej społeczny. Niektórzy statystycy obie pierwsze grupy ujmują łącznie pod nagłówkiem “dobre społeczne remisje”, co oczywiście nie jest słuszne, gdyż w grupie pierw- szej może chodzić o całkowite wyleczenie, a nie tylko o dobrą społeczną re- misję. Dotyczy to zwłaszcza tych przypadków, które etioepigenetycznie nie rozegrały się na swoistym podłożu przewlekłego procesu schizofrenicznego. Z drugiej strony pamiętać trzeba o tym, że są choroby.. które mogą się nie wyrażać żadnymi objawami przy dzisiejszych naszych metodach diagnostycz- nych. Niektóre statystyki wprowadzają w błąd, biorąc np. za podstawę obli- czeń stan zdrowia psychicznego po upływie jednego roku, bez względu na rodzaj zespołu psychotycznego i naturę podłoża organicznego, bez względu na stosunek wzajemny czynników etiopatogenetycznych i patoplastycznych. Z ta- kich błędnie sporządzonych statystyk powstało dość rozpowszechnione mnie- manie, że po upływie roku u ok. 30% chorych następuje samorzutnie “dobra społeczna remisja”, z czego wynika, że rokowanie kierunkowe samorzutne (statystyki te zaczerp- nięte są z czasów, gdy nie stosowano jeszcze nowoczesnych sposobów leczenia aktywnego), jest niepomyślne u 40-50% chorych. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, psycholog Kraków, zagęszczanie rzęs ]