Posts Tagged ‘psychoterapia warszawa’

Psychonerwica

Tuesday, February 27th, 2018

Moment oczekiwania można odnaleźć w wielu innych psychonerwicach. Na przykład rozmaite nerwice ruchowe, a także nerwice płciowe występują wyraźnie na tym tle. Tak np. nerwice, oczekiwania rozwijają. się wolniej niż nerwice pourazowe, chociaż i tu, i tam można mówić        o roli urazu. Odgraniczenie od histerii bywa łatwiejsze. Tak np. między obawą chodzenia w nerwicy oczekiwania, np. po przejściu jakiejś bolesnej sprawy chorobowej aparatu ruchowego, a histeryczną astazją abazją ma zachodzić ta różnica, że w tej pierwszej możliwe są jeszcze próby chodzenia, podczas gdy histeryk w ogóle nie jest zdolny podjąć próby chodzenia. Rozróżnienie to dalekie jest od ścisłości i w praktyce       go nie stosujemy. Natomiast ściślejsza jest ta różnica, że nerwice oczekiwania są jednoobjawowe, tak że po ustąpieniu tęgo jednego objawu człowiek powraca do zupełnego .zdrowia, podczas gdy w histerii występuje przerzucanie się z jednego objawu w drugi przy współistnieniu całego tła chorobowego. Nerwice oczekiwania nie leczone przeważnie trwają beznadziejnie długo. Jednakże rokowanie przy energicznym leczeniu bywa pomyślne. Co do jąkania najlepsze wyniki osiąga się przy ćwiczeniach mięśni oddechowych, tak aby mowa nie była wybuchowa, pośpieszna. Ćwiczenia te polegają np. na wsuwaniu między zgłoski, na których zwykle następuje zacięcie się jakiejś spółgłoski nie zwartej, np. ch lub m. Przerwa w mówieniu powoduje uśmierzenie lęku przez zyskanie na czasie. Z biegiem tych prób wzrasta samopoczucie chorego,co wywiera korzystny wpływ na napięcie lękowe. [przypisy: psychoterapeuta warszawa, psycholog dziecięcy Warszawa, psychoterapia, psychoterapia warszawa ]

Cechy myślenia magicznego

Friday, February 23rd, 2018

W wywiadach chorych spotykamy przeważnie, ale nie zawsze, wybitnie zaznaczone cechy myślenia magicznego. Nie trzeba jednak zapominać, że zjawiska te należą do rzędu prawidłowych cech psychiki archaicznej, czyli prelogicznej, i każdy człowiek może sobie w pewnym stopniu przypomnieć z lat dziecięcych takie fakty. W wywiadach ludzi chorych na nerwicę natręctw spotykamy ich szczególnie dużo                  i w postaci bardzo wybitnej. Chorzy, szczególnie z okresu przedpokwitaniowego i późniejszego, przypominają sobie myśli, które już wówczas miały charakter natrętnych, np. o kimś z członków rodziny, z zasady o kimś bardzo kochanym, że powinien umrzeć, że w podróży samochód powinien doznać katastrofy itd. Myśli te z wyraźną przekorą godzą W świadome przekonania, zasady moralne i przyjęte obyczaje. Myśl taka napełnia lękiem, lecz im więcej jest odpychana, tym natrętniej powraca. Szczególnie w okresie pokwitania wyobrażenia płciowe                          i świętokradcze oraz myśli bluźniercze miewają   u tych ludzi charakter natrętny. Natrętne wątpliwości z odpowiednimi natręctwami ruchowymi są w tym wieku rzadsze, skrupulatyzm religijny i jego odpowiedniki u niekatolików są częste. Zjawiska te wyrastają na podłożu natrętnego poczucia winy i natrętnych wyrzutów sumienia, które dręczą osobnika, chociaż rozum mówi mu, że problem jest niedorzecznością. Aby się uspokoić, trzeba wykonać pewne czynności upewniające, np. zapytać kogoś poważnego, czy na pewno w danym działaniu nie było nic złego, nic niebezpiecznego dla zdrowia własnego lub cudzego, nic niemoralnego. Usłyszane słowa uspokajają chwilowo, lecz niedorzeczne problemy powracają z tym większą siłą na nowo. Niektóre z nich bywają pozbawione wszelkiego sensu, np. co by było, gdybym się urodził psem, a nie człowiekiem, ile może być odbić własnej postaci w dwóch naprzeciwległych zwierciadłach, czy nieskończoność dodawania dwójek równa się nieskończoności dodawania trójek itd. Popęd do dociekań może dotyczyć dogmatów religijnych, matematyki, metafizyki. Przeciwstawienie się temu popędowi połączone jest z niepokojem, który uśmierza się tylko, jeśli się jemu ulegnie. Niepokój ten staje się źródłem zabobonnych czynności ochronnych, które wykonywane są przy pełnym zdawaniu sobie sprawy z niedorzeczności zagadnienia. Dla uśmierzenia niepokoju, najczęściej dla świętego spokoju, osobnik wykonuje natręctwa ruchowe, np. typu arytmomanii, porządkowania przedmiotów według określonej zasady, wyboru drogi na prawo, a nie na lewo itd. [podobne:  psychoterapeuta warszawa, psycholog dziecięcy Warszawa, psychoterapia, psychoterapia warszawa ]