Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Ssanie palca wywodzi sie z

Tuesday, July 12th, 2016

Ssanie palca wywodzi się z zasady bezpośrednio z fizjologicznego odruchu ssania u noworodków i niemowląt. Prowadzi do tego nawyku rozpowszechnione sto- sowanie smoczków. W wielu przypadkach rolę smoczka obejmuje palec. Można zau- ważyć, że ssanie smoczka lub palca sprawia dziecku wyraźne zadowolenie. Wyjęcie takiego przedmiotu z ust wywołuje oznaki niepokoju, powoduje płacz. Włożenie do ust smoczka lub własnego palca powoduje natychmiastowe uspokojenie dziecka. W większości przypadków równocześnie z przejściem na zwykle pożywienie nawyk ten ustępuje. Niekiedy jednak utrzymuje się nadal. Można spotkać jeszcze kilkulet- nie dzieci ssące uporczywie własny palec, przeważnie kciuk. Zakazy, pogróżki, kary i obietnice nagrody za zaniechanie tego nawyku nic nie skutkują. Czasem można zauważyć, że dzieci przyjemności tej oddają się po kryjomu. Nawyk ten uchodzi za rzecz niewinną, chociaż jest niehigieniczny i nieestetyczny. W cięższych przypadkach palec ma znamiona “skóry praczki”. Zazwyczaj jeszcze w okresie przedszkolnym nawyk ten ustępuje samorzutnie. Najskuteczniejszym leczeniem zdaje się być zakła- danie dziecku rękawiczki, przynajmniej na jeden palec. Dłubanie w nosie jest nawykiem znacznie wstrętniejszym, spotykanym na- wet jeszcze u dorosłych. Wskutek dłubania dochodzi do krwawień i do zakażeń błony śluzowej nosa. Mimo mocnych postanowień poprawy nawykowe te czynności ponawiają się ustawicznie, przy czym dokonywane bywają bezwiednie, nawet przez sen, także na oczach ludzi. Stany lękowe i zdenerwowanie wyraźnie nasilają sprawę. Zazwyczaj chodzi tu o objaw ogólniejszego stanu psychonerwicowego. lMetody psy- chagogiczne naj prędzej prowadzą do wyleczenia. [przypisy: , Szkoła tańca Poznań, tusz do rzęs, medycyna estetyczna ]

Szeroka publicznosc wie juz dzisiaj,

Tuesday, July 12th, 2016

Szeroka publiczność wie już dzisiaj, jak groźną chorobą jest schizofrenia. Jeżeli, lekarz w przypadku zespołu katatonicznego, który wyrósł nie na podłożu swoistym, lecz spowodowany został jakimś innym scho- rzeniem, rozpoznaje schizofrenię, to krzywdzi chorego: wyciskając na jego czole piętno schizofrenika. Ośmiesza się też, jeżeli łagodny ten zespół ustąpi bez. śladu po przeminięciu podstawowego cierpienia lub nawet przy dalszym jego. istnieniu, lecz po celowo przeprowadzonym leczeniu. W każdym przypadku. tego typu rozpoznanie musi być. sformułowane bardzo ostrożnie. Jeżeli nie, widać podłoża, z którego wyrósł ostry zespół np. z kręgu schizofrenicznego, wystarczy na razie ograniczyć rozpoznanie wyłącznie do trzeciego okresu etio- epigenetycznego. Rozpoznanie będzie więc brzmiało na razie ;,zespól katato-• niczny”. Jeżeli .w przebiegu obserwacji nie uda się wykryć podłoża z zakresu. drugiego okresu etioepigenetycznego, należy wstrzymać się z ostatecznym roz- poznaniem. Wyjaśni się ono dopiero po ustąpieniu ostrych objawów .. Jeżeli psychoza przeminie bez pozostawienia ubytków, rozpoznanie powinno brzmieć: w naj gorszym razie np. “zespół katatoniczny nie ustalonego pochodzenia”. Schizofrenię mamy prawo rozpoznać dopiero wówczas, gdy w okresie remisji. stwierdzać się będzie nadal objawy przewlekłej schizofrenii. Tylko bowiem schizofrenia przewlekła Jest schizofrenią “prawdziwą”. Przy tak ostrożnym formułowaniu rozpoznania ostrożne będą też wypowiedzi lekarza co do roko- wania. Lepiej jest powiedzieć “nie wiem”, niż udawać że się wie. Umiejętność rokowania zależy, jak z powyższego widać, od biegłości w diag- nostyce etioepigenetycznej. [więcej w: , korekcja wzroku, tusz do rzęs, okulista ]