Prasugrel versus klopidogrel w ostrych zespołach wieńcowych bez rewaskularyzacji AD 9

W badaniu TRITON w grupie prasugrelu obserwowano bardziej poważne lub zagrażające życiu krwawienie15, co nie było obserwowane w naszym badaniu. Ryzyko poważnego krwawienia było niewielkie i było podobne w obu grupach, ale dawka prasugrelu została skorygowana dla pacjentów w wieku 75 lat i starszych oraz dla osób o wadze poniżej 60 kg w celu złagodzenia takiego ryzyka. Niemniej jednak efekt biologiczny w okresie ekspozycji na prasugrel jest podtrzymywany przez zwiększoną częstość występowania niewielkich lub umiarkowanych krwawień zaobserwowanych w tej grupie. Ostatecznie, prospektywny, systematyczny nadzór i rygorystyczne postępowanie w nowych, niezłośliwych nowotworach w naszym badaniu nie wykazało wzrostu ryzyka rozwoju nowotworu przy długotrwałej ekspozycji na prasugrel przez okres do 2,5 roku. Nie udowodniono, aby prasugrel był skuteczniejszy od klopidogrelu w zmniejszaniu pierwotnego punktu końcowego podczas 2,5-letniej obserwacji po epizodzie wieńcowym u pacjentów otrzymujących leczenie medyczne bez planowej rewaskularyzacji, chociaż objawy nasilonej inhibicji płytek krwi obserwowano w grupie prasugrelu. Optymalny czas trwania leczenia i intensywność hamowania P2Y12 po zdarzeniu wieńcowym u pacjentów, którzy nie poddają się rewaskularyzacji, pozostają niepewne. Jednak nasze odkrycia podkreślają potrzebę dalszych badań nad różnicami w odpowiedzi na nasilone hamowanie płytek krwi u pacjentów otrzymujących leczenie medyczne bez rewaskularyzacji, w porównaniu z poddawanymi rewaskularyzacji, w celu leczenia zdiagnozowanego zdarzenia sercowego.
[przypisy: alga spirulina, zdjecie zebow, zabiegi ambulatoryjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: alga spirulina zabiegi ambulatoryjne zdjecie zebow