Prognostyka jako dziedzina psychiatrii

Prognostyka jest dziedziną psychiatrii bardzo trudną, wymagającą dużej biegłości diagnostycznej i cierpliwego nakładu pracy celem zorientowania się w znaczeniu różnych objawów. Nie zawsze np. docenia się udział czynników psychogennoreaktywnych, które wikłają podstawową sprawę. Ich wykrycie ma duże znaczenie rokownicze, gdyż są one dostępne oddziaływaniom psycheleczniczym. Za tego rodzaju powikłania uważać trzeba wiele skarg hipochondrycznych schizofrenika, także zjawiska anankastyczne (natręctwa) i objawy histeryczne. Może tu chodzić o wtórną przeróbkę omamów czuciowoustrojowych, stanów lękowych lub utraty poczucia rzeczywistości (dereizm). Autyzm może się pogłębiać lub poprawiać, zależnie od niekorzystnych lub pomyślnych, wpływów środowiskowych. Również na treść urojeń i ich intensywność ma wpływ to, co się dzieje w otoczeniu schizofrenika. Jeżeli dobrze zanalizujemy wpływy środowiskowe, to przeważnie wykryjemy ich udział      w powstawaniu takich zjawisk, jak niespołeczne zachowanie się chorego, jego skłonności pieniacze, agresywność, skłonność do zanieczyszczania się, przekora itd. W źle zorganizowanych oddziałach psychiatrycznych zjawiska te można przypisać ujemnemu wpływowi jednych chorych        na drugich. Można też zauważyć nie- rzadko po ustąpieniu ostrej psychozy schizofrenicznej zjawisko utrwalania się pewnych objawów,             np. stereotypii ruchów i postawy, grymasów, dziwactw językowych, puerylizmu. Dlatego też zaraz po ustąpieniu ostrej psychozy staramy się wyrwać chorego z dotychczasowego środowiska i poddać korzystnym wpływom psycholeczniczym. Nie potrzeba dodawać. że właśnie takie wtórne naleciałości psychogenno-reaktywne są najpomyślniejsze rokowniczo. [podobne: psychoza starcza, zespół abstynencyjny leczenie domowe, babka płesznik działanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: babka płesznik działanie psychoza starcza zespół abstynencyjny leczenie domowe