Przebieg chorób psychicznych i podstawy prognostyki

Przebieg bywa rozmaity. Ostre choroby psychiczne miewają nagły początek, przebiegają burzliwie i przeważnie równie szybko się kończą.          Nie każda jednak ostro rozpoczynająca się choroba psychiczna musi pozostać ostrą na zawsze, gdyż sprawa z upływem czasu może się okazać przewlekła. Bywają też i podostre typy przebiegu. Choroby przewlekle rozpoczynają się przeważnie stopniowo, niepostrzeżenie, trwają w ciągu wielu lat, przeważnie aż do śmierci. W przypadkach tych trudno orzec, kiedy proces chorobowy czynny przechodzi w stan ubytkowy, stanowiący trwałe kalectwo, stan inwalidztwa umysłowego. Proces przewlekły i ostre epizody psychotyczne mogą się ze sobą w rozmaity sposób sprzęgać     w jeden łączny proces chorobowy, jak to widzieliśmy z rozważań nad strukturą psychozy. Zjawisko to ma doniosły wpływ na nasze sądy rokownicze, jak to poniżej wykażemy. Ogól sądzi często, że choroby psychiczne trwają znacznie dłużej niż somatyczne. Pochodzi to stąd,             że przewlekło choroby psychiczne zwykły rzucać się w oczy otoczeniu, że przeważnie powodują długotrwałe przebywanie chorego w zakładzie zamkniętym i że często upośledzają zdatność chorego do harmonijnego współżycia z otoczeniem. Zapomina się przy tym, że przewlekłe choroby somatyczne, np. gruźlica, cierpienia rdzenia  kręgowego, reumatyzm, choroby przemiany materii itd. trwają równie długo, jeżeli nie dłużej. Nowoczesne lecznictwo skróciło znacznie przeciętny czas trwania chorób psychicznych. Mimo to w wielu przypadkach czas trwania choroby psychicznej liczyć trzeba na miesiące i lata. Często trudno jest wytłumaczyć laikowi, że dla uzyskania poprawy trzeba niekiedy dłuższego czasu. Zdarza się, że krewni w obawie, aby pobyt wśród psychicznie chorych nie zaszkodził choremu, przedwcześnie przerywają leczenie ku jego szkodzie. Z drugiej strony nie podobna zaprzeczyć że czasem wyrwanie chorego z pewnego środowiska, także ze środowiska szpitalnego, wywiera korzystny wpływ na przebieg. i czas trwania choroby psychicznej. [przypisy:  oddział dzienny psychiatryczny, rejestracja elvita, strefy tętna kalkulator ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: oddział dzienny psychiatryczny rejestracja elvita strefy tętna kalkulator