Struktura psychozy

Strukturę może posiadać tylko twór złożony z elementów składowych. Złożoność psychoz jest zjawiskiem; na które dawno zwracano uwagę. W praktyce jednak skłonni jesteśmy upraszczać złożone zjawiska dla tym łatwiejszego ich ujęcia poznawczego. Ponieważ poznanie nasze powinno być jak najwierniejszym odbiciem rzeczywistości, nie powinniśmy zamykać oczu na fakt, że natura bynajmniej nie jest tak prosta, przeciwnie, jest nader zawiła. Jeżeli stan obecny choroby traktujemy tylko jako przekrój procesu dynamicznego rozwijającego się     w czasie, to struktura choroby w naszej wyobraźni poznawczej powstanie z zestawienia mnóstwa takich przekrojów, dokonanych w wielu punktach przebiegu procesu. Na strukturę tę złoży się nie tylko jeden czynnik etiologiczny, który dla .wygody uważamy za najważniejszy, lecz wiele różnorakich przyczyn wewnątrzustrojowych i zewnętrznych, których wpływ kształtował dynamikę rozwojową z upływem czasu. Jako przykład przytacza się zazwyczaj porażenie postępujące. W statycznym ujęciu status praesens wygląda bardzo prosto. Na stan obecny składa się mianowicie jedna przyczyna jest nią krętek blady. Uwzględniając jednak dynamikę rozwojową tego procesu chorobowego wziąć musimy pod uwagę mnóstwo innych, bardzo istotnych i ubocznych przyczyn, które wspólnie kierowały rozwojem procesu aż do chwili obecnej.                Nie możemy więc zamknąć oczu na warunki dziedzicznokonstytucyjne, które stworzyły najstarsze podłoże, mianowicie typologiczne, na którym zaczęły się układać pierwsze cegiełki strukturalne przyszłego procesu chorobowego. Od wrodzonej żywotności ustroju, od sposobu reagowania ośrodkowego układu nerwowego, od warunków środowiskowych, od przypadkowych zakażeń i zatruć mogły zależeć nie tylko zakażenie się osobnika kiłą, przekroczenie przez krętki blade bariery między krwią a płynem mózgowordzeniowym, ale również i dalszy los zakażenia kiłowego. W warunkach środowiskowych, w których ustrój żył, mogły tkwić mnogie czynniki, które wywierały wpływ na przebieg procesu chorobowego. Dla zrozumienia całości procesu chorobowego, ujęcia pełni jego patogenezy, dla wszechstronnego wniknięcia w dzieje dynamiki rozwojowej mamy obowiązek rozpoznać wszystkie czynniki, które odegrały rolę chorobotwórczą. Czynniki te razem, tudzież ich skutki składają się na strukturę psychozy, [patrz też:  lek bez recepty na uspokojenie, psychozy endogenne, przepuklina pępkowa operacja, ]

Tags: , , ,

No Responses to “Struktura psychozy”

 1. Kingfisher says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ANTI AGING[...]

 2. Jokers Grin says:

  jest tam selen , omega 3, witamina D, cynk, kwas foliowy

 3. Teodor says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: komora laminarna[...]

 4. Nacho says:

  u mnie pojawił się ból biodra

 5. Feliks says:

  [..] Cytowany fragment: laboratorium biologiczne[...]

 6. Remigiusz says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na uspokojenie przepuklina pępkowa operacja psychozy endogenne