Szeroka publicznosc wie juz dzisiaj,

Szeroka publiczność wie już dzisiaj, jak groźną chorobą jest schizofrenia. Jeżeli, lekarz w przypadku zespołu katatonicznego, który wyrósł nie na podłożu swoistym, lecz spowodowany został jakimś innym scho- rzeniem, rozpoznaje schizofrenię, to krzywdzi chorego: wyciskając na jego czole piętno schizofrenika. Ośmiesza się też, jeżeli łagodny ten zespół ustąpi bez. śladu po przeminięciu podstawowego cierpienia lub nawet przy dalszym jego. istnieniu, lecz po celowo przeprowadzonym leczeniu. W każdym przypadku. tego typu rozpoznanie musi być. sformułowane bardzo ostrożnie. Jeżeli nie, widać podłoża, z którego wyrósł ostry zespół np. z kręgu schizofrenicznego, wystarczy na razie ograniczyć rozpoznanie wyłącznie do trzeciego okresu etio- epigenetycznego. Rozpoznanie będzie więc brzmiało na razie ;,zespól katato-• niczny”. Jeżeli .w przebiegu obserwacji nie uda się wykryć podłoża z zakresu. drugiego okresu etioepigenetycznego, należy wstrzymać się z ostatecznym roz- poznaniem. Wyjaśni się ono dopiero po ustąpieniu ostrych objawów .. Jeżeli psychoza przeminie bez pozostawienia ubytków, rozpoznanie powinno brzmieć: w naj gorszym razie np. “zespół katatoniczny nie ustalonego pochodzenia”. Schizofrenię mamy prawo rozpoznać dopiero wówczas, gdy w okresie remisji. stwierdzać się będzie nadal objawy przewlekłej schizofrenii. Tylko bowiem schizofrenia przewlekła Jest schizofrenią “prawdziwą”. Przy tak ostrożnym formułowaniu rozpoznania ostrożne będą też wypowiedzi lekarza co do roko- wania. Lepiej jest powiedzieć “nie wiem”, niż udawać że się wie. Umiejętność rokowania zależy, jak z powyższego widać, od biegłości w diag- nostyce etioepigenetycznej. [więcej w: , korekcja wzroku, tusz do rzęs, okulista ]

Tags: , ,

Comments are closed.