Tolwaptan u pacjentów z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek AD 11

Zdarzenia niepożądane zgodne z naturalnym przebiegiem ADPKD występowały częściej u pacjentów otrzymujących placebo niż u tych, którzy otrzymywali tolwaptan. Niektóre zdarzenia niepożądane występujące częściej w grupie leczonej tolwaptanem były zgodne z jego efektem aksonicznym. Niepożądane działania związane z Aquaresis doprowadziły do przerwania podawania tolwaptanu u około 8% uczestników, głównie w ciągu pierwszego miesiąca. Zdarzenia niepożądane związane z akcjami w poprzednich badaniach klinicznych tolwaptanu z powodu hiponatremii lub niewydolności serca były podobne do obserwowanych w obecnym badaniu, ale w poprzednich badaniach nie obserwowano większej częstości zwiększania aktywności enzymów wątrobowych.28-31 Ta próba ma kilka ograniczeń. Pacjentów poproszono o utrzymanie dobrego nawodnienia i unikanie pragnienia. W rzeczywistości znaczna liczba pacjentów w grupie placebo podawała poliurię (17,2%) i nokturię (13,0%). Chociaż utrzymywanie nawodnienia pomogło zapewnić, że oślepienie w badaniu zostało utrzymane, zahamowanie uwalniania wazopresyny w grupie placebo mogło doprowadzić do niedoszacowania korzystnego działania tolwaptanu i może wyjaśnić niższe wskaźniki wzrostu nerki obserwowane w grupie placebo. w obecnym badaniu, w porównaniu ze wskaźnikami w grupach kontrolnych z poprzednich badań ADPKD (6,8 do 11,8% rocznie) .27, 32-36 Chociaż pacjenci z prawie prawidłową czynnością nerek zostali włączeni do badania, nadciśnienie już rozwinęło się u większości tych pacjentów na początku badania ograniczenie zdolności do wykrywania potencjalnego korzystnego wpływu tolwaptanu na rozwój lub progresję nadciśnienia.
Podsumowując, tolwaptan podawany w okresie 3 lat spowalnia wzrost całkowitej objętości nerki i spadek czynności nerek u pacjentów z ADPKD. Potencjalne korzyści nie są pozbawione ryzyka. Pragnienie, wielomocz i związane z nim działania niepożądane mogą wpływać na zdolność niektórych pacjentów do przyjmowania skutecznych dawek tolwaptanu. Potencjalny wpływ na poziomy enzymów wątrobowych i stężenie sodu i kwasu moczowego w osoczu wymaga monitorowania.
[podobne: zaburzenia przetwarzania sensorycznego, psychoza starcza, zdjecie zebow ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: psychoza starcza zaburzenia przetwarzania sensorycznego zdjecie zebow