Jak rozróżnić stopnie w leczeniu schizofrenii

Remisja zupełna, gdy nie stwierdza się żadnych ubytków po przebytej psychozie, gdy powróciła zupełna zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i gdy chory posiada pełny krytycyzm w stosunku do minionych prze- żyć psychotycznych. b. Remisja społeczna, gdy nie ma uderzających objawów psychotycznych, lecz osobowość wykazuje lekkie ubytki, gdy jest pełna zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, chociaż wydajność pracy jest nieznacznie obniżona i gdy chory posiada poczucie przebytej choroby psychicznej w niedostatecznym stopniu.  poprawa, której rozróżnia się dwa stopnie, gdy mimo pozostania pewnych objawów i ubytków nie zachodzi konieczność trzymania chorego         w zamknięciu i gdy posiada on w pewnym, choćby ograniczonym stopniu zdolność zarobkowania oraz  gdy wprawdzie zachodzi nadal konieczność detencji, ale chory stal się spokojniejszy i bardziej społeczny. Niektórzy statystycy obie pierwsze grupy ujmują łącznie pod nagłówkiem dobre społeczne remisje, co oczywiście nie jest słuszne, gdyż w grupie pierwszej może chodzić o całkowite wyleczenie, a nie tylko o dobrą społeczną remisję. Dotyczy to zwłaszcza tych przypadków, które etioepigenetycznie nie rozegrały się na swoistym podłożu przewlekłego procesu schizofrenicznego. Z drugiej strony pamiętać trzeba o tym, że są choroby, które mogą się nie wyrażać żadnymi objawami przy dzisiejszych naszych metodach diagnostycznych. Niektóre statystyki wprowadzają w błąd, biorąc np. za podstawę obliczeń stan zdrowia psychicznego po upływie jednego roku, bez względu na rodzaj zespołu psychotycznego i naturę podłoża organicznego, bez względu na stosunek wzajemny czynników etiopatogenetycznych i patoplastycznych. Z takich błędnie sporządzonych statystyk powstało dość rozpowszechnione mnie- manie, że po upływie roku u ok. 30% chorych następuje samorzutnie dobra społeczna remisja, z czego wynika, że rokowanie kierunkowe samorzutne (statystyki te zaczerpnięte są z czasów, gdy nie stosowano jeszcze nowoczesnych sposobów leczenia aktywnego), jest niepomyślne    u 40-50% chorych. [hasła pokrewne: psychoza starcza, zespół abstynencyjny leczenie domowe, babka płesznik działanie ]

Tags: , ,

No Responses to “Jak rozróżnić stopnie w leczeniu schizofrenii”

  1. Dorota says:

    Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

  2. Zoja says:

    [..] Cytowany fragment: boldenone[...]

  3. Jerzy says:

    Mleko krowie jest zdrowe

Powiązane tematy z artykułem: babka płesznik działanie psychoza starcza zespół abstynencyjny leczenie domowe