Urządzenie zwieracza przełyku dla choroby refluksowej przełyku AD 5

Dwu-ogonowy, sparowany test t-Studenta lub test rang Wilcoxona został wykorzystany do porównania wartości przed i po implantacji. Różnice uznano za znaczące na poziomie 0,05. Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Populacja badana składała się z 100 pacjentów, z których 52% stanowili mężczyźni, średni wiek wynosił 53 lata (zakres, 18 do 75) i mediana BMI 28 (zakres, 20 do 35). Mediana czasu trwania objawów choroby refluksowej wynosiła 10 lat (zakres od do 40). Mediana czasu leczenia inhibitorami pompy protonowej wynosiła 5 lat (zakres, <1 do 20). Każdy pacjent potwierdził zwiększoną ekspozycję na kwas przełykowy, nie przyjmując jednocześnie inhibitorów pompy protonowej (mediana procent czasu przy pH <4 podczas średniego okresu monitorowania pH wynoszącego 45 godzin, 10,9%, zakres od 4,8 do 25,4); mediana oceny DeMeester wynosiła 36,6 (zakres, 16,3 do 83,8). Wynik DeMeester jest złożonym wynikiem czynników ilościowych podczas 24-do-48-godzinnego badania pH, z wynikiem 14,7 lub więcej wskazującym na nieprawidłowy refluks. Czynniki obejmują odsetek czasu, w którym pH było mniejsze niż 4 w okresie oceny, w czasie w pozycji pionowej i podczas czasu w pozycji leżącej; całkowita liczba epizodów refluksu; liczba epizodów trwających dłużej niż 5 minut; i czas trwania najdłuższego odcinka (w minutach). Mediana wskaźnika jakości życia wynosiła 27 punktów bez inhibitorów pompy protonowej i 11 punktów z nimi, co wskazuje na częściową odpowiedź na inhibitory pompy protonowej. Łącznie 98 pacjentów ukończyło badanie kontrolne po roku, 90 w 2 latach i 85 w 3 roku. Skonsolidowane standardy dla schematu raportowania prób (CONSORT) znajdują się w dodatkowym dodatku.
Implantacja chirurgiczna
Mediana czasu potrzebnego do implantacji urządzenia (zdefiniowana jako przerwa między umieszczeniem ostatniego portu a usunięciem pierwszego portu) wynosiła 36 minut (zakres od 7 do 125). Wszystkie implanty zostały zakończone bez potrzeby powrotu do fundoplikacji. Nie wystąpiły powikłania śródoperacyjne. W ośrodkach akademickich w sumie 51 urządzeń zostało umieszczonych przez badaczy, a 49 przez personel w środowiskowych ośrodkach medycznych. Wszyscy pacjenci zostali wypisani w ciągu dnia po operacji, z nieograniczoną dietą.
Punkty końcowe skuteczności
Pierwotny punkt końcowy skuteczności, normalizacja lub co najmniej 50% zmniejszenie ekspozycji na kwas przełykowy, osiągnięto u 64% pacjentów (64 z 100, 95% przedział ufności [CI], 54 do 73). Spośród pacjentów, którzy ukończyli monitorowanie pH, 67% (64 z 96 pacjentów) osiągnęło punkt końcowy najwyższej skuteczności (zmniejszenie o .50% ekspozycji na kwas przełyku w 64% [61 z 96], a normalizacja ekspozycji w 58% [56 z 96])
[więcej w: czy choroby psychiczne są dziedziczne, rejestracja elvita, test na nietolerancje pokarmowe cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Urządzenie zwieracza przełyku dla choroby refluksowej przełyku AD 5”

 1. Elżbieta says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zdrowie[...]

 2. Beetle King says:

  Znajomy ma gospodarstwo i rente, popija wódeczke, a rente dostał na ciśnienie.

 3. Katarzyna says:

  Article marked with the noticed of: zdjęcie panoramiczne gliwice[...]

 4. Sidewalk Enforcer says:

  Zobaczcie czego ucza w medyku

 5. Milan says:

  [..] Odniesienie w tekscie do gorące kamienie[...]

 6. Tymoteusz says:

  Moja sąsiadka właśnie ma duże zwyrodnienia

Powiązane tematy z artykułem: czy choroby psychiczne są dziedziczne rejestracja elvita test na nietolerancje pokarmowe cena