Urządzenie zwieracza przełyku dla choroby refluksowej przełyku AD 6

Drugi punkt końcowy skuteczności, 50% redukcja oceny jakości życia, w porównaniu z wynikiem bez inhibitorów pompy protonowej w punkcie wyjściowym, uzyskano u 92% pacjentów (92 z 100, 95% CI, 85 do 97). W analizie post hoc 73% pacjentów miało redukcję o 50% lub więcej w skali jakości życia po roku, w porównaniu z wynikiem z terapią inhibitora pompy protonowej na początku badania. Zmniejszenie o 50% lub więcej średniej dziennej dawki inhibitorów pompy protonowej wystąpiło u 93% pacjentów (93 na 100 pacjentów, 95% CI, 86 do 97). Dodatkowe analizy
Rycina 2. Rycina 2. Jakość życia z chorobą refluksową przełyku. Panel A pokazuje medianę całkowitego wyniku z skali odrzutu żołądkowo-przełykowego – zależnej od choroby i zdrowia – jakości życia (głównym składnikiem skali jest zgaga, patrz Dodatek dodatkowy) zmierzoną na początku bez inhibitorów pompy protonowej i z tymi inhibitorami w porównaniu z 3 latami po implantacji bez inhibitorów pompy protonowej. Całkowite wyniki wahają się od 0 do 50, przy czym wyższe wyniki wskazują na gorsze objawy. Stwierdzono istotną poprawę median score po implantacji przez wszystkie lata, w porównaniu z ocenami wyjściowymi zarówno bez jak iz inhibitorami pompy protonowej (P <0,005 dla trzech porównań, według testu rangowanych znaków Wilcoxona). Panel B pokazuje odsetek pacjentów, którzy stwierdzili, że są zadowoleni, obojętni (ani zadowoleni, ani niezadowoleni), lub niezadowoleni ze względu na ich obecny stan, co oceniono za pomocą Skali Żołądkowo-przełykowo-zależnej od choroby i zdrowia jakości życia inhibitory pompy i 3 lata po implantacji i bez inhibitorów pompy protonowej. Istniała znaczna poprawa poziomu zadowolenia przez wszystkie 3 lata (p <0,001 dla porównania pacjentów, którzy byli zadowoleni w porównaniu z tymi, którzy nie byli zadowoleni lub którzy mieli neutralną odpowiedź).
Tabela 1. Tabela 1. Składniki pH przełyku. Rysunek 3. Rysunek 3. Zastosowanie inhibitora pompy protonowej, objawy refluksu, dysfagia i zapalenie przełyku w okresie 3-letnim. Panel A pokazuje odsetek pacjentów zgłaszających jakiekolwiek zastosowanie inhibitorów pompy protonowej przed i po implantacji. Po 3 latach 87% pacjentów zgłosiło całkowite zaprzestanie stosowania inhibitorów pompy protonowej (P <0,001 dla wszystkich lat, w celu porównania codziennego stosowania bezużytecznego). Panel B pokazuje ocenę objawów niedomykalności, zgodnie z kwestionariuszem Foregut Objaw (patrz Dodatek dodatkowy). Pacjenci oceniali nasilenie niedomykalności przed i po leczeniu. Wyniki przedstawiono jako odsetek pacjentów zgłaszających łagodną, umiarkowaną lub ciężką niedomykalność (p <0,001 dla poprawy we wszystkich stopniach nasilenia, na wszystkie lata) [przypisy: zespół abstynencyjny leczenie domowe, ortodoncja wrocław, przepuklina pępkowa operacja ]

Tags: , ,

No Responses to “Urządzenie zwieracza przełyku dla choroby refluksowej przełyku AD 6”

 1. Nataniel says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Okulista Gliwice[...]

 2. Mikołaj says:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 3. Amelia says:

  [..] Odniesienie w tekscie do turanabol[...]

 4. Old Orange Eyes says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

Powiązane tematy z artykułem: ortodoncja wrocław przepuklina pępkowa operacja zespół abstynencyjny leczenie domowe