W dawniejszym pismiennictwie, zwlaszcza francuskim,

W dawniejszym piśmiennictwie, zwłaszcza francuskim, znaleźć można pod nazwą maLadies des tics convuLsijs przedziwne opisy tików polegających na podskokach. W różnych językach je nazywano, np. j-umping, Spring-Tic, salta- toruepasm, palmus, Kniebeugetics. U Malajów na Jawie znana jest jednostka chorobowa zwana Latah, polegająca na automatycznym naśladownictwie ze zjawiskami echolalii, echopraksji i koprolalii, występująca przy pełnej świado- mości po podrażnieniu wzruszeniowym . Sprawa ma być rokowniczo pomyślna i szybko przemija. Zalicza się ją do tików. Coś podobnego ma występować również na Syberii pod nazwą myachit. Tikom mogą również towarzyszyć natrętne wyobrażenia, jak w ogóle czeka jeszcze na wyjaśnienie problem sto- sunku tików do natręctw myślowo-ruchowych. I jedne, i drugie zjawiska mogą bowiem występować na podłożu organicznym. Prawdopodobnie dokład- niejsze badania kliniczne pozwolą w przyszłości rozmaite te zjawiska spro- wadzić do jednego mianownika. Chociaż w tikach czynnik psychiczny odgrywa niewątpliwie ogromną rolę, to jednak powszechnie uznaje się za niedorzecz- ność pojęcie “tiku czysto psychicznego”, który miałby się nie wyrażać na zewnątrz żadnym zjawiskiem ruchowym. Wszystkie tiki wzmagają się przy rozdrażnieniu afektywnym, a słabną w spo- koju. Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci trwają miesiącami i latami, po czym często ustępują samorzutnie, choć bywają nawroty. Na ogól rokowanie jest dobre, jednakże zdarzają się tiki bardzo uporczywe mimo usilnego leczenia. Pochodzenie tików nie jest wyświetlone. Większość ich jest niewątpliwie psychogenna, dowodem ich jest łatwe ustępowanie pod wpływem psychoterapii. Rozstrzygającą rolę odgrywają niekorzystne wpływy środowiskowe, dostarcza- jące urazów psychicznych. [hasła pokrewne: , rehabilitacja, pierścionek zaręczynowy, trądzik ]

Tags: , ,

Comments are closed.