Nałogowe samogwałty u dzieci

W Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Kliniki Chorób Psychicznych w Gdańsku stwierdzamy z zasady, że powierzone naszej opiece dzieci z nałogowym samogwałtem natychmiast zapominają o  praktykach. Wyjątek stanowią rzadkie przypadki patologicznej masturbacji. Pojęcia tego używa się w stosunku do dorosłych, jeżeli mimo możliwości prawidłowych stosunków wolą uprawiać samogwałt. U młodzieży zachodzi masturbacja patologiczna, jeżeli jest uprawiana w postaci nie dającego się opanować nałogu. Imieliński i Jaklewicz (1961) opisali przypadek 12-letniej dziewczynki, która od 7 r.ż. uprawiała masturbację wielokrotnie w ciągu dnia i nocy różnymi sposobami; nie pomagały ani prośby, ani groźby, ani kary. Wiązano ją, wówczas mimo obietnic poprawy wywoływała orgazm pocierając uda o siebie. Napięcie emocjonalne wzmagało ten chorobliwy popęd. Leczenie oprócz leków sedatywnych polegało na intensywnym zaprzątaniu jej licznymi zajęciami w ciągu całego dnia, tak że chora kładła się wieczorem do łóżka do ostateczności znużona i ani chwili nie pozostawała sama, przy czym na temat masturbacji nie rozmawiano z nią. Opieka pielęgniarek nie miała też charakteru dozoru policyjnego. Pod koniec leczenia chora, która odznaczała się szczerością i pragnęła się z nałogu wyleczyć, sama powiedziała lekarzowi leczącemu, że nałóg już jej nie męczy. Nie wątpliwie   i .tutaj podstawową rolę odgrywają odruchy warunkowe. Dlatego dokładne zbadanie warunków środowiskowych, wśród których powstał nawykowy samogwałt, jest pierwszym obowiązkiem. Sprawa ma szeroki aspekt społeczny. Jeżeli chodzi o dzieci starsze, w okresie przedpokwitaniowym, to i tutaj obowiązują wyłuszczone powyżej zasady zapobiegawczolecznicze. Jednakże w razie stwierdzonego obiektywnie samogwałtu konieczne tu jest uświadomienie dziecka. Baczyć jednak należy, aby uświadomienie to nie stało się przypadkiem szkołą samogwałtu jak to, niestety, bywa. Niekiedy bowiem podejrzenie samogwałtu jest niesłuszne. Najbliższe otoczenie wysnuwa nierzadko wnioski w tym kierunku z takich- poszlak, jak bladość dziecka, nerwowość, złe postępy w nauce, roztargnienie, brak apetytu itd. Wywiad musi dokładnie ustalić, na czym opiera się podejrzenie. Wspomniane poszlaki są nader kruche. Konieczne jest dokładne przebadanie dziecka, aby wykryć przyczynę dziwnego zachowania się dziecka i innych objawów. W razie stwierdzonego niewątpliwie samogwałtu, który nie ustępuje mimo odwracania uwagi dziecka, konieczna jest rozmowa z dzieckiem. Powołany jest do tego tylko lekarz i to dobrze obznajomiony z zagadnieniami psychiatrii dziecięcej i psychoprofilaktyki. Odpowiedzialna ta sprawa ma liczne oblicza, z których najważniejsze leży              w płaszczyzn. nie psychiatrycznospołecznej. Istotnym bowiem warunkiem jest reedukacja środowiska, w którym przebywa dziecko. Wszystkie czynniki odpowiedzialne za zdrowie dziecka muszą być wciągnięte do współpracy. Dziecko, w którym środowisko umiało rozbudzić dążenia szlachetniejsze, któremu umiano zaszczepić poczucie estetyczne, w którym rozdmuchano zainteresowania ponad osobnicze, nie będzie szukało uciechy w samogwałcie. [hasła pokrewne:  lek bez recepty na uspokojenie, psychozy endogenne, przepuklina pępkowa operacja, ]

Tags: , , ,

No Responses to “Nałogowe samogwałty u dzieci”

 1. Swampmasher says:

  Czy zdjęcia płodu na USG 4D są faktycznie tak dokładne

 2. Amelia says:

  Article marked with the noticed of: rtg zęba Gliwice[...]

 3. Nela says:

  Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

 4. Easy Sweep says:

  Article marked with the noticed of: gabloty wystawiennicze[...]

 5. Dangle says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na uspokojenie przepuklina pępkowa operacja psychozy endogenne