Poprawna wymowa u dzieci

W prawidłowych warunkach fizjologiczne zjawiska paralalii i agramatyzmu ustępują stopniowo dzięki dostosowywaniu się mowy dziecka do mowy dorosłych. Czasem jednak dziecięcy szczebiot może się utrzymywać zbyt długo, chociaż nie mamy prawa mówić o stanie chorobowym. Dzieje się to wówczas, gdy dorośli w rozmowie z dziećmi używają sposobów wymowy lub form gramatycznych zapożyczonych ze szczebiotu dziecięcego. O anomalii mowy i wymowy mamy prawo mówić tylko wówczas, gdy właściwości te utrzymują się na stałe mimo wysiłków otoczenia, zmierzających do naprostowania tych wad. a. Wady wymowy są więc zasadniczo wadami rozwojowymi, a więc utrzymywaniem się rozwoju mowy na poziomie  dziecięcym. Chodzi tu albo o wypadanie pewnych głosek, najczęściej spółgłosek, albo o zastępowanie ich innymi.    W szczebiocie dziecięcym jest to rzecz częsta, dziecko mówi np. zamiast zegarek egaek, zamiast babcia  apcia, albo też zamiast k  toń itd. Utrwalenie się tych właściwości wymowy spotkać można bardzo często u niedorozwiniętych umysłowo, ale nierzadko  u dzieci prawidłowo rozwiniętych pod względem umysłowym. Za pochodzeniem środowiskowym (a nie za skłonnością dziedziczną) zdaje się przemawiać fakt,           że tego rodzaju wady wymowy nierzadko występują u kilku członków tej samej rodziny. Są różne postacie wad wymowy. Do najczęstszych           i praktycznie najważniejszych należą: Seplenienie polega na wadliwym wymawianiu spółgłoski S i innych spółgłosek syczących.  powstaje przez to, że koniuszek języka przy wymawianiu spółgłoski S dostaje się między zęby, przylegając najczęściej do górnych siekaczy, ale czasem                    i do dolnych. Przez parasigmatismus rozumiemy wymawianie w miejsce S innych spółgłosek, np. D, T, rzadziej F, PF, N . Gammacyzm (gammacismus) polega na wadliwym wymawianiu spółgłosek G lub K, w miejsce których słychać coś w rodzaju D lub P. Lambdacyzm (lambdacismus) jest to zasadniczo wadliwa wymowa litery L. Niektórzy używają jednak tego określenia w przypadkach gdy R wymawiane jest jako L. [hasła pokrewne: choroba autosomalna, asmed, zalecenia po wyrwaniu zęba, rejestracja elvita ]

Tags: , , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: asmed choroba autosomalna rejestracja elvita zalecenia po wyrwaniu zęba