Różnice psychopatologii niemieckiej

W psychopatologii niemieckiej odróżnia się ściśle pojęcie procesu od pojęcia rozwoju (Entwicklung). Zagadnieniu temu poświęcono ogromne piśmiennictwo (Hiijner, 1963). Rozważania te dotyczą podłoża zaburzeń psychicznych, które w pewnych przypadkach wykazuje podobieństwo do somatycznych procesów chorobowych. Te ostatnie określone są w czasie, mają więc swój początek, przebieg i zakończenie. Zakończenie może polegać na wyzdrowieniu, śmierci lub  defektem. Na wzór tych cielesnych zjawisk stworzono pojęcie procesu psychicznego, który toczy się          w tkance mózgowej, chociaż dualiści przeciwstawiają ostro procesy cielesne procesom psychicznym. Patologiczne rozwoje natomiast dotyczą psychologicznie zrozumiałych powikłań życiowych  które mogą się cofnąć bez ubytku, chociaż czasem trwają długo naśladując procesy. Rozróżnienie to moim zdaniem nie jest potrzebne. Dyskusję nad podłożem lepiej odłożyć do czasu, gdy nauka zgłębi bez reszty naturę owego podłoża. Dopóki się to nie stało, lepiej zaniechać spekulatywnych dociekań i trzymać się faktów naocznych. W starszym piśmiennictwie wiele miejsca poświęcano pojęciu jasnych okresów (lucida intervalla): Spory na ten temat przebrzmiały już dzisiaj, ale zdarza się czasem biegłym psychiatrom, że wychowany na dawnym piśmiennictwie sędzia zadaje pytanie, czy w danym przypadku  zwykle chodzi o orzecznictwo cywilne chory umysłowo może działał w stanie lucidum intervallum. Wyobrażano sobie, że w przebiegu psychozy może wystąpić przerwa, remisja lub intermisja, w czasie której chory byłby w stanie bezobjawowym, a tym samym byłby zdolny do działań prawnych. Prawo rzymskie liczyło się z tą możliwością i przyznawało chorym umysłowo w czasie lucidum intervallum pełną zdolność do działań prawnych, również do zawierania małżeństwa. W okresach pełnej jasności umysłowej (intervalla perfectisima) władza kuratora ulegała tylko zawieszeniu, aby nie potrzeba go było powtórnie mianować w razie nawrotu psychozy. Twórca psychopatologii sądowej Paweł Zachias poświęcił tym zagadnieniom duży rozdział swych Questiones medicolegales (1621). [patrz też:  elvita jaworzno rejestracja, badanie ana cena, czy choroby psychiczne są dziedziczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Różnice psychopatologii niemieckiej”

 1. Marianna says:

  Piszta co chceta

 2. Skull Crusher says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta olsztyn[...]

 3. Bitmap says:

  Błagam, dokształćcie się trochę.

 4. Chuckles says:

  Article marked with the noticed of: odżywianie[...]

 5. Maja says:

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena czy choroby psychiczne są dziedziczne elvita jaworzno rejestracja