Następstwa nerwicy natręctw

W strukturze takich najcięższych postaci nerwicy natręctw można odnaleźć z zasady pierwiastki składowe wielu niższych nerwic. Poza fobiami rozmai- tego gatunku, np. agorafobią, klaustrofobią, gefirofobią itd. stwierdzić można rozmaite organozy i nerwice oczekiwania. Pewną chorą ogarniał np. okresowo lęk nieutrzymania moczu i często, zanim dobiegła do ustępu, następowało od danie moczu (enuresis dina). U tej samej chorej w chwilach wyjątkowo silnego lęku na jawie, ale także w czasie marzeń sennych lękowych przychodziło do kurczowego zaciskania pięści, aż paznokcie wpijały się w dłonie. U innej chorej agorafobia łączyła się z przymusem zbaczania w lewo, zwłaszcza w czasie dużego ruchu ulicznego, z przekrzywieniem całego ciała w lewą stronę, tak że chora wśród nieopisanego lęku i zawstydzenia, jakby popychana przez niezrozumiałą siłę, z trudem posuwała się tuż koło ściany lub koło ogrodzenia trawnika. W cięższych przypadkach fobofobia zatruwa życie chorym tak, że unikają wszelkich sposobności, które by mogły nastręczyć wystąpienie objawów. Są chorzy, którym spełnianie ceremoniału ochronnego jakby sprawiało przyjemność, nawet z zabarwieniem płciowym. Ich dążność do wyleczenia się wydaje się wówczas niezupełnie szczera. Chorzy ci zwykle miotani są ambitendencją, podobnie jak onaniści, którzy radziłby i przyjemności się nie wyrzekać, i zdrowie zachować. Rozpoznanie natręctw myślowych przeważnie nie nastręcza trudności, O ile tylko badanie jest dość gruntowne, a chory na tyle sam ufny, że nie dysymuluje. Wstępnym warunkiem prawidłowego rozpoznania .jest uzyskanie pewności, że przypadek mieści się w ogóle w pojęciu czystej nerwicy. Ciężko przebiegające przypadki powinny zawsze budzić podejrzenie, że być może stanowią zespól anankastyczny na podłożu zmian organicznych. Wątpliwości rozpraszają się, gdy wykonamy pneumoencefalografię. W wielu przypadkach stwierdza się wówczas zmiany zanikowe mózgowia. [patrz też: rejestracja elvita ]

Tags:

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rejestracja elvita