W strukturze takich najciezszych postaci

W strukturze takich najcięższych postaci nerwicy natręctw można odnaleźć z zasady pierwiastki składowe wielu “niższych” nerwic. Poza fobiami rozmai- tego gatunku, np. agorafobią, klaustrofobią, gefirofobią itd. stwierdzić można rozmaite organozy i nerwice oczekiwania. Pewną chorą ogarniał np. okresowo lęk nieutrzymania moczu i często, zanim dobiegła do ustępu, następowało od- danie moczu (enuresis diw•na). U tej samej chorej w chwilach wyjątkowo silnego lęku na jawie, ale także w czasie marzeń sennych lękowych przycho- dziło do kurczowego zaciskania pięści, aż paznokcie wpijały się w dłonie. U in- nej chorej agorafobia łączyła się z przymusem zbaozania w lewo, zwłaszcza w czasie dużego ruchu ulicznego, z przekrzywieniem całego ciała w lewą stronę, tak że chora wśród nieopisanego lęku i zawstydzenia, jakby popychana przez niezrozumiałą siłę, z trudem posuwała się tuż koło ściany lub koło ogrodzenia trawnika. W cięższych przypadkach fobofobia zatruwa życie chorym tak, że unikają wszelkich sposobności, które by mogły nastręczyć wystąpienie obja- wów. Są chorzy, którym spełnianie ceremoniału ochronnego jakby sprawiało przyjemność, nawet z zabarwieniem płciowym. Ich dążność do wyleczenia się wydaje się wówczas niezupełnie szczera. Chorzy ci zwykle miotani są ambi- tendencją, podobnie jak onaniści, którzy radziby i przyjemności się nie wyrze- kać, i zdrowie zachować. Rozpoznanie natręctw myślowych przeważnie nie nastręcza trudności, O ile tylko badanie jest dość gruntowne, a chory na tyle sam ufny, że nie dy- symuluje. Wstępnym warunkiem prawidłowego rozpoznania .jest uzyskanie pewności, że przypadek mieści się w ogóle w pojęciu czystej nerwicy. Ciężko prrzebiegające przypadki powinny zawsze budzić podejrzenie, że być może sta- nowią zespól anankastyczny na podłożu zmian organicznych. Wątpliwości roz- praszają się, gdy wykonamy pneumoencefalografię. W wielu przypadkach stwierdza się wówczas zmiany zanikowe mózgowia. [patrz też: , odzież dla dzieci, protetyka, rehabilitacja ]

Tags: , ,

Comments are closed.