W szczególnosci zawodne sa przewidywania

W szczególności zawodne są przewidywania co do możliwości pojawienia się chorób psychicznych u potomstwa. Wynikające z teorii Mendla ustawodaw- stwo sterylizacyjne jest oparte na błędnych podstawach, nie prowadzi do celu w praktyce i połączone jest z krzywdą ludzi poddawanych ubezpłodnieniu. Ubezpładnianie chorych (fenotypów) jest daremne, gdyż ani nie ma pewności, czy płodzić będą chore potomstwo, ani nie ma dużych widoków, aby ich prze- waźnie nikły popęd płciowy mógł się urzeczywistnić. Przeważnie stwierdza się w praktyce przenoszenie chorób dziedzicznych poprzez lańcuchy genealogiczne boczne, a więc za pośrednictwem genotypów. Wyłapanie tych genotypów jest praktycznie niemożliwe, ,a gdyby się znalazł u władzy taki szaleniec, musiałby ubezpłodnić w każdym kraju co najmniej 1/6 ludności. Akcja zapobiegawcza na tak obłędną miarę doprowadziłaby zresztą równocześnie do odmówienia prawa do życia mnóstwu ludzi uzdolnionych i genialnych. Geniusz i obłąka- nie chodzą bowiem niewątpliwie w parze, jak uczą dzieje kultury. Pod jed- nym jednak względem jest możliwe w pewnym stopniu przewidywanie. Zau- ważono mianowicie, że jeżeli dwoje lub kilkoro rodzeństwa zapadnie na cho- robę psychiczną, to zazwyczaj chodzi tu o psychozy tego samego gatunku. Ma to niekiedy nawet pewne znaczenie rozpoznawcze. Jeżeli mianowicie (Myer- son), np. zachoruje na niejasny rozpoznawczo stan maniakalny ktoś, kto ma jedno lub więcej z rodzeństwa chorych na schizofrenię, to z dużym prawdo- podobieństwem możemy. uznać ten fakt za jeden więcej argument, że u pod- .łoża tej psychozy leży proces schizofreniczny. M. Bleuler obliczył, że przewi- dywanie schizofrenii wśród rodzeństwa schizofreników wyraża się odset- kiem 4,8%. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, kosmetyki organiczne, przedłużanie rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.