Przypadki padaczki i powikłania

Weźmy dla przykładu przypadek padaczki. Osobnik najpierw był zdrowy albo mógł zdradzać cechy psychopatyczne. Potem zapadł na organiczną chorobę mózgu, np. natury zapalnej. Wreszcie w przebiegu tej choroby zaczęły występować napady padaczkowe. Te ostatnie są zjawiskiem klinicznym czynnościowym, epizodycznym, uleczalnym. Stanowią więc analogon czynnościowej psychozy, np. w naszym przykładzie epizodycznego stanu pomrocznego jako równoważnika. Napady drgawkowe lub stany pomroczne są tu III warstwą epigenetyczną albo okresem trwającym od chwili, gdy organiczny proces mózgu doznał powikłania, pojawiły się bowiem napady padaczki, których dotąd nie była. Rokowanie jest pomyślne, jeśli chodzi o napady padaczki lub równoważniki zamroczeniowe, a niepomyślne co do organicznego podłoża. Najtrwalsza jest oczywiście warstwa , hierarchicznie najstarsza, wobec której zawodzą kliniczne sposoby. leczenia. Patrząc na całość rysunku, mamy prawo używać porównawczego określenia struktura. Również porównawczoopisowej natury są określenia w rodzaju warstwa, rozwarstwianie się, powikłanie itd. To ostatnie pojęcie wymaga bardziej szczegółowego wyjaśnienia, często bowiem używam określenia powikłanie epigenetyczn. U niektórych ludzi pojęcia nieznane lub niezrozumiałe wesołość. Otóż pod pojęciem powikłania rozumie się             w medycynie pogorszenie się stanu zdrowia wywołane przez dołączenie się do pierwotnego zespołu chorobowego nowych objawów. Następujący podział powikłań. zdaje się wyczerpywać wszystkie możliwości logiczne. I powikłanie przypadkowe  zachodzi wtedy, gdy między poszczególnymi czynnikami chorobotwórczymi nie ma żadnego widocznego związku przyczynowego; chory na gruźlicę może np. złamać nogę, zarazić się kiłą lub zatruć czadem. Wymienione przykładowo czynniki etiologiczne natury zakaźnej, urazowej lub intoksykacyjnej nie pozostają w zrozumiałym wzajemnym stosunku zależności przyczynowej. Ich dołączenie się do pierwotnego cierpienia było prostym przypadkiem. Nie zaliczamy tu zależności psychologicznej, np. gdyby zatrucie czadem było wynikiem zamachu samobójczego, podjętego przez chorego na gruźlicę, zrozpaczonego swoim stanem zdrowia lub gdyby zakażenie kiłą było wyrazem lekkomyślności, spotykanej niekiedy wśród nieuleczalnie chorych. [przypisy: zapiekarnik sosnowiec, test na nietolerancje pokarmowe cena, zaciskanie ud ]

Tags: , ,

No Responses to “Przypadki padaczki i powikłania”

  1. Gustaw says:

    Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

  2. Disco Potato says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: spalanie tłuszczu[...]

  3. Ksawery says:

    Alergia na białka mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: test na nietolerancje pokarmowe cena zaciskanie ud zapiekarnik sosnowiec