Wpływ Cinacalcet na chorobę układu krążenia u pacjentów poddawanych dializie AD 6

W grupie otrzymującej placebo liczba ta wynosiła 718 zgonów, 183 zawałów mięśnia sercowego, 66 hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, 236 epizodów niewydolności serca i 200 obwodowych incydentów naczyniowych. Względne zagrożenia dla elementów złożonego punktu końcowego minimalnie faworyzowały grupę cynakalcetu (rysunki od 3B do 3F). Rys. S2 w Dodatku uzupełniającym pokazuje względne zagrożenia dla pierwotnego złożonego punktu końcowego stratyfikowanego zgodnie z wcześniej określonymi wyjściowymi cechami klinicznymi. Efekt cynakalcetu był wyraźniejszy u starszych pacjentów (p = 0,03 dla interakcji). Dodatkowe punkty końcowe
Udar został orzeczony u 115 pacjentów z grupy cynakalcetu w porównaniu z 102 pacjentami z grupy placebo (względne zagrożenie, 1,07; 95% CI, 0,82 do 1,40; P = 0,61). Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych zgłoszono u 377 pacjentów w grupie cynakalcetu i 391 w grupie placebo (względne zagrożenie, 0,92, 95% CI, 0,80 do 1,07, P = 0,28). Paratyroidektomię i wyniki złamania przedstawiono w tekście A w dodatkowym dodatku.
Wielokrotne zdarzenia sercowo-naczyniowe
Zawał mięśnia sercowego, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, niewydolność serca oraz zdarzenia dotyczące obwodowych czynności naczyniowych i udarów na pacjenta są pokazane na Fig. S3 w Dodatku Uzupełniającym. Skumulowane wskaźniki zdarzeń dla pierwotnego złożonego punktu końcowego wynosiły 25,3 (95% CI, 24,1 do 26,5) na 100 pacjento-lat w grupie cynakalcetu i 27,3 (95% CI, 26,0 do 28,5) na 100 pacjento-lat w grupie placebo, nominalnie istotny wynik (P = 0,02). Nie stwierdzono znaczącego wpływu cynakalcetu na ryzyko wystąpienia wielu zdarzeń sercowo-naczyniowych (tabela S6 w dodatkowym dodatku).
Środki biochemiczne
Średnie stężenie parathormonu w osoczu oraz poziomy wapnia, fosforu i produktu wapniowo-fosforanowego w surowicy w czasie są pokazane na ryc. S4 w Dodatku Uzupełniającym. Zgodnie z oczekiwaniami nastąpiło znaczne rozdzielenie grup w poziomach parathormonu i wapnia, który był maksymalny po około 4 miesiącach i zwężał się w czasie.
Jednoczesne interwencje
Dostarczenie leków przeciwpłytkowych, statyn, beta-blokerów i inhibitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron nie zmieniło się istotnie w czasie w żadnej z grup (ryc. S5 w dodatkowym dodatku).
Analiza cenzorowania opóźnień
Rysunek 4. Rysunek 4. Analiza cenzurowania opóźnionego pierwotnego wyniku kompozytowego i jego składników. Pokazano krzywe Kaplana-Meiera porównujące cynakalcet z placebo przez czas do pierwszego pierwotnego wyniku złożonego (panel A), zgonu (panel B), pierwszego zawału mięśnia sercowego (panel C), pierwszej hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej (panel D), pierwszego epizodu niewydolności serca (panel E) i pierwszego epizodu zdarzenia naczyń obwodowych (panel F).
Cenzurowanie danych w 6 miesięcy po odstawieniu badanego leku dało 638 pierwotnych złożonych punktów końcowych w grupie cynakalcetu w porównaniu z 658 w grupie placebo (względne zagrożenie, 0,85, 95% CI, 0,76 do 0,95, P = 0,003) (Figura 4A )
[hasła pokrewne: zaciskanie ud, rejestracja elvita, ortodoncja wrocław ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ Cinacalcet na chorobę układu krążenia u pacjentów poddawanych dializie AD 6”

 1. Bianka says:

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

 2. Kordian says:

  Article marked with the noticed of: leczenie chorób prostaty[...]

 3. Ryszard says:

  no to niegroźne czy nie?

 4. Sherwood Gladiator says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: okulista dziecięcy[...]

 5. Klaudia says:

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

 6. Róża says:

  [..] Cytowany fragment: ortodonta Bytom[...]

 7. Mud Pie Man says:

  Trzeba tylko pamiętać, że w aptekach są suplementy

Powiązane tematy z artykułem: ortodoncja wrocław rejestracja elvita zaciskanie ud