Zagadnienie samogwaltu u dzieci. Pewne

Zagadnienie samogwałtu u dzieci. Pewne przejawy życia płciowego u dziecka można zauważyć już bardzo wcześnie. Nawet w drugim roku życia i jesz- cze wcześniej widuje się u chłopców wzwód prącia. Zjawisko to musi być związane z pewnymi doznaniami, gdyż dziecko uspokaja się wówczas, nieruchomieje, jakby zastygało w napięciu uwagi. Można też zauważyć, że zachodzi jakieś skojarzenie między doznaniami związanymi z oddawaniem moczu i kału a płciowymi. Fizjolo- gicznie tłumaczy się to faktem, że w rdzeniu krzyżowym blisko z sobą sąsiadują centrum geidtospinale, anospinale i vesicospinale. Ośrodki te drogą promieniowania mogą na siebie wzajemnie wpływać. Zwłaszcza we wczesnym okresie rozwojowym promieniowanie takie jest umożhwione wskutek niedostatecznej ilości szlaków ner-: wowych. Ośrodki te podlegają już wcześnie nadrzędnym ośrodkom górnych odcin- ków ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu związek z życiem psychicznym jest wysoce prawdopodobny. Chociaż struktura grucz-ołów płciowych ukształtuje się definitywnie dopiero w okresie pokwitania, np. jeśli chodzi o tworzenie się nasie- nia, to jednak czynność wewnątrzwydzielnicza w slużbie układu korowo-trzewio- wego zaczyna się już w najwcześniejszym okresie rozwojowym. Już wcześnie może się u bardzo małych dzieci pojawić dążność do mechanicznego powtarzania i wywo- ływania doznań płynących z narządów płciowych. Prowadzi to do zjawisk wczesno- dziecięcego samogwałtu u chłopców i dziewcząt. Życie płciowe nawet u małych dzieci może się przejawiać nie tylko pod postacią samogwałtu ale i zabaw płciowych między dziećmi tej samej lub odmiennej płci. Pomijamy tu poza tym możliwości uwiedze- nia dzieci przez dorosłych. Samogwałt dziecięcy nie jest, jak się często sądzi, aktem mechanicznym, lecz wiąże się z zasady z wyobrażeniami seksualnymi. Zaciekawie- nie życiem płciowym występuje również już w pierwszych latach życia. [patrz też: , Karmy dla psów, poradnia psychologiczna kielce, stomatolog Warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.