Kiedy pojawia się jąkanie

Jąkanie pojawia się najczęściej u dzieci, czasem dopiero w wieku pokwitania. U dzieci mija czasem samorzutnie, zwłaszcza przy zmianie środowiska stanowiącego źródło urazów psychicznych. Ją- kanie występuje czasem u dzieci drogą bezwiednego naśladownictwa jakiegoś jąkały   z najbliższego otoczenia. Czasem wyraźnie rozpoczyna się od jakiegoś urazu, najczęściej przestrachu. Niekiedy celowość tego zespołu reaktywnego można rozumieć bardzo dobrze. Pewien młodzieniec pod sugestią religijnego środowiska przeznaczony został na księdza. Nie miał dość odwagi cywilnej  i stanowczości, aby się oprzeć naciskowi moralnemu. W pomoc przyszło mu jąkanie, które go zdyskwalifikowało jako przyszłego kleryka. Wobec tej siły wyższej wszyscy musieli ustąpić. Inna rzecz, że jąkanie pozostało nadal, chociaż nerwica ta spełniła już swój cel. Inne nawyki psychonerwicowe u dzieci. Do najczęstszych nawyków u dzieci należą: ssanie palca, dłubanie w nosie i obgryzanie paznokci. Samogwałt zajmuje odrębne miejsce. Nawyki te często idą w parze, lecz nierzadko występują jako objaw pojedynczy. Rozpowszechnione jest zdanie, że nawyki te występują u dzieci neuropatycznych i psychopatycznych, jednakże bliższe prawdy jest twierdzenie, że chodzi tu                      o mechanizm patogenetyczny analogiczny do psychonerwicy. Przy bliższym badaniu tych dzieci okazuje się, że jest to zazwyczaj jeden z wielu objawów nerwowości. Wszystkie czynniki, które zwiększają pobudliwość nerwową dziecka, mogą doprowadzić do wytworzenia się tego nawyku. Zdenerwowanie potęguje te czynności, stan lękowy najbardziej. Dziecko przychodzi do lekarza tylko wyjątkowo z powodu jednego z tych nawyków. Zazwyczaj jakaś inna psychonerwica, np. moczenie nocne, sprowadza dziecko do lekarza. Przy bliższym zbieraniu wywiadów i przy dokładniejszym badaniu wychodzi dopiero na jaw tego rodzaju nawyk, traktowany przez otoczenie raczej jako objaw drugoplanowy. Stwierdzono wielokrotnie, że brak jest jakiejkolwiek zależności tego rodzaju nawyków od upośledzenia inteligencji. W zakładach dla niedorozwiniętych umysłowo nie spotyka się tych nawyków więcej niż wśród dzieci umysłowo normalnych. [hasła pokrewne: choroba autosomalna, asmed, nexteer tychy, rejestracja elvita ]

Tags: , , ,

No Responses to “Kiedy pojawia się jąkanie”

  1. Henryk says:

    przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

  2. Juliusz says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: staw skokowy[...]

  3. Pinball Wizard says:

    Nie wiem czemu służy ten artykuł.

Powiązane tematy z artykułem: asmed choroba autosomalna nexteer tychy rejestracja elvita