Kretschmerowski fatalizm

Kretschmerowski fatalizm sprawił, że w prognostyce wciąż jeszcze pokutuje przekonanie. o wielkim znaczeniu budowy ciała                                i prepsychotycznego charakteru. W świetle bezstronnych spostrzeżeń klinicznych zapatrywania te są bezpodstawne. Kretschmeryści nadal jeszcze twierdzą,   że pyknicznosyntoniczne cechy poprawiają rokowanie, podczas gdy leptosomicznoschizotymiczne pogarszają je.                Na przykład jeżeli stwierdzimy  u schizofrenika pykniczną budowę ciała i dowiemy się, że przed wybuchem psychozy miał on syntoniczne cechy charakterologiczne, to rokowanie będzie pomyślniejsze niż wówczas, gdy schizofrenik ten będzie leptosomikiem o schizotymicznych cechach osobowości prepsychotycznej. Podobnie też niesłusznie sądzi się, że leptosomiczna budowa ciała w przypadku cyklofrenii lub wybuch psychozy cyklofrenicznej u schizotymika są momentami rokowniczo niepomyślnymi. Natomiast nawet na Zachodzie stwierdza        się dzisiaj zmianę zapatrywań na rolę obarczenia dziedzicznego w kształtowaniu się rokowania. M.Bleuler dochodzi do wniosku,  że ciężkie obarczenie dziedziczne me jest złym znakiem rokowniczym, przeciwnie, co dzień stwierdzamy, że łagodnie przebiegające przypadki schizofrenii wykazują znacznie większe obciążenie dziedziczne niż przypadki kończące się ciężkim otępieniem. Istotnie, zupełnie nie obciążone dziedzicznie schizofrenie bardzo często przebiegają szczególnie ciężko. Stwierdzenie w wywiadzie ciężkiego jednorodnego obciążenia dziedzicznego uprawnia więc raczej do pewnego optymizmu. Jeśli chodzi o schizofrenię, to w rokowaniu opieramy się głównie    na ocenie dotychczasowego przebiegu psychozy, zwłaszcza jej początku. Od dawna, już uważano burzliwy wybuch psychozy schizofrenicznej za znak pomyślny. Na podstawie spostrzeżeń klinicznych uważa się, że mniej więcej w połowie przypadków z nagłym, burzliwym przebiegiem można liczyć na zupełne wyzdrowienie. Z punktu widzenia etioepigenetyzmu zjawisko to straciło na tajemniczości, ponieważ ostre psychozy schizofreniczne wyleczone bez ubytków nie powstają na podłożu przewlekłej schizofrenii, lecz na podłożu innych spraw organicznych. Przypadki te nie powinny być w statystykach zaliczane do schizofrenii. [hasła pokrewne:  oddział dzienny psychiatryczny, rejestracja elvita, strefy tętna kalkulator ]

Tags: , ,

No Responses to “Kretschmerowski fatalizm”

 1. Marcin says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: klinika włosów[...]

 2. Buckshot says:

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

 3. Józef says:

  Article marked with the noticed of: podgrzewacze do kamieni[...]

 4. Błażej says:

  Nie wiem czemu służy ten artykuł.

 5. Spider Fuji says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: olej kokosowy[...]

 6. Samuel says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

Powiązane tematy z artykułem: oddział dzienny psychiatryczny rejestracja elvita strefy tętna kalkulator