Leczenie ciężkiej nerwicy natręctw

Leczenie: Do niedawna był to problem niemal beznadziejny. Próbowano wszyst- kich po kolei sposobów aktywnej terapii i uzyskiwano czasem złagodzenie objawów. Czasem znaczną poprawę dawała insulinoterapia, nawet czasowe ustąpienie objawów. Wstrząsy elektryczne uważano od dawna za niewskazane. Neuroleptyki nie spełniły pokładanych w nich nadziei. W lżej przebiegających zespołach ariankastycznych można było czasem przynieść chorym znaczną ulgę za pomocą narkoterapii pólśpiączkowej. a zwłaszcza za pomocą metod wielkiej psychoterapii z psychoanalizą na czele. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku uzyskaliśmy zachęcające wyniki, poddając chorych i to przypadki najcięższe  hibernacji na przeciąg szeregu dni. Metodyka sztucznego snu zimowego jest jednak technicznie bardzo uciążliwa i wymaga spełnienia mnóstwa szczególnie trudnych warunków. Piśmiennictwo na Zachodzie przynosi wiele doniesień o pomyślnych wynikach zabiegów psychochirurgicznych w rodzaju leukotomii przedczołowej, jednakże poprawę osiąga się kosztem ciężkich ubytków osobowości. W pewnych przypadkach wywołane przez zabieg operacyjny cechy charakteropatyczne górują później w obrazie klinicznym. Z tych przyczyn w Europie wschodniej i środkowej zaniechano tych zabiegów. Taki sam skutek leczniczy jak operacja może czasem przyroda wywołać samorzutnie. Braungam i Czernygewycz (1950) ogłosili przypadek ciężkiej nerwicy natręctw z mizofobią,                  w przebiegu której po 20 latach wystąpiło stwardnienie rozsiane z wybitnym zanikiem płatów czołowych. W miarę rozwoju zespołu psychoorganicznego objawy nerwicy natręctw cofały się, aż wreszcie pozostał obraz kliniczny podobny do przypadków leukotomizowanych. Przypadek ten rzuca światło na istotę wyleczenia, osiągniętego zabiegami psychochirurgicznymi. Po prostu wywołana uszkodzeniem mózgu euforia wespół z afektywną demencją i innymi objawami zespołu psychoorganicznego wypiera objawy ariankastyczne. Rewelacyjnym zwrotem w leczeniu zespołów anankastycznych bez względu na ich pochodzenie stały się śpiączki atropinowe. Wyniki doświadczeń klinicznych nad tą nową metodą, zastosowaną po raz pierwszy do leczenia natręctw myślowych. Metoda ta prawdopodobnie .zdezaktualizuje wszelkie inne sposoby leczenia natręctw myślowych, jest bowiem skuteczna, technicznie prosta, bezpieczna, nie przykra i tania. Nic dziwnego też, że obudziła na całym świecie ogromne zainteresowanie. [podobne:  rejestracja elvita ]

Tags:

No Responses to “Leczenie ciężkiej nerwicy natręctw”

  1. Flakes says:

    Wiecie, droga redakcjo co mnie bardzo złości?

  2. Sugar Man says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: białko[...]

  3. Roksana says:

    Hipokryzja i pomroczność świadoma

Powiązane tematy z artykułem: rejestracja elvita