Medicare Advantage – Lekcje dla przyszłości Medicare ad

Dla każdego beneficjenta, który zapisał się na Medicare Advantage, koszty Medicare rosną, podobnie jak premie dla beneficjentów w części B. Po trzecie, tradycyjne Medicare pozostaje bardzo popularne, ale Medicare Advantage przyciąga zainteresowanie beneficjentów, ponieważ koszty opieki zdrowotnej wzrosły szybciej niż dochody, pracodawcy ograniczyli dotacje na pokrycie emerytury, a nowi beneficjenci mają większe doświadczenie z zasięgiem sieciowym. W programie Medicare Advantage firmy konkurują głównie oferując plany zerowej premii, dodatkowe korzyści (np. Okulary) i rekonfigurowany podział kosztów. Pomimo inwestycji w metryki jakości, niewiele jest dowodów sugerujących, że zgłoszona jakość napędza wybory beneficjentów. Większość beneficjentów musi już wybrać prywatny plan dla Części D, a Medicare Advantage daje im możliwość połączenia wszystkich Medicare i dodatkowych świadczeń w jeden plan. Nowsze plany Advantage pozwalają również na większą elastyczność wyboru dostawcy, niż zazwyczaj robią to HMO. Wysokie płatności wspierają powszechną dostępność planów zerowej premii ; są one atrakcyjne, szczególnie dla beneficjentów o niskich i średnich dochodach, podobnie jak limit wydatków out-of-pocket, które Centers for Medicare i Medicaid Services (CMS) wymagają dla Medicare Advantage (której brakuje w tradycyjnym Medicare). Limit ten jest jednak wysoki (5550 USD rocznie). Niektórzy chronicznie chorzy i chorzy mogą być lepiej finansowo, jeśli łączą tradycyjny Medicare z planem Medigap. Taki zasięg może być również preferowany przez beneficjentów, którzy unikają ryzyka i chcą bardziej przewidywalnych wydatków z miesiąca na miesiąc.
Po czwarte, biorąc pod uwagę dane demograficzne USA i gospodarkę, Medicare jest ważnym rynkiem, który stanowi nieproporcjonalnie dużą część przychodów i potencjalną rentowność uczestniczących firm ubezpieczeniowych. Stałe płatności dają firmom zachętę do zwiększania liczby zarejestrowanych osób i związanych z nimi płatności, przy równoczesnym unikaniu płacących za wysokie opłaty podmiotów, które wykorzystują nieproporcjonalnie dużą część usług. Wysoce wypaczona dystrybucja wydatków na opiekę zdrowotną w połączeniu z faktem, że osoby zapisujące się na Medicare Advantage niekoniecznie reprezentują przekrój populacji Medicare, sprawia, że skorygowane o ryzyko płatności są niezbędne do sprawiedliwej oferty w ramach prywatnego planu.
Po piąte, z powodu braku ochrony przed nieuczciwymi praktykami marketingowymi i rekrutacyjnymi, beneficjenci Medicare, z których wielu ma niski poziom wykształcenia i umiejętności zdrowotnych, a także upośledzenie fizyczne lub umysłowe lub upośledzenie funkcji poznawczych, są narażone na potencjalne nadużycia ze strony pozbawionych skrupułów ubezpieczycieli. Odpowiednia infrastruktura regulacyjna może zwiększyć prawdopodobieństwo uczciwości konkurencji i skupić się na uzasadnionych różnicach między planami i znaczącym wyborze dla beneficjentów. Jako nabywca, Medicare może również pomóc beneficjentom potrzebującym pomocy w dokonywaniu wyborów, na przykład poprzez udzielanie neutralnych informacji lub doradztwo w zakresie rozłożenia opcji i odpowiedzi na pytania. Chociaż wymogi regulacyjne zwiększają obciążenie administracyjne, a niektóre funkcje regulacyjne mogłyby niewątpliwie ulec poprawie, historia Medicare dokumentuje problemy, które pojawiają się, gdy odpowiednia infrastruktura do nadzoru jest albo nieobecna, albo niewymuszona.
Po szóste, Medicare Advantage tworzy rolę dla prywatnych planów w Medicare, ale nie jest to kupon ani plan premiowy
[więcej w: badanie ana cena, elvita jaworzno rejestracja, oddział dzienny psychiatryczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Medicare Advantage – Lekcje dla przyszłości Medicare ad”

 1. Dropkick says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usg tarczycy Warszawa[...]

 2. Riff Raff says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

 3. Tacklebox says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu badania psychotechniczne[...]

 4. Little General says:

  Też tak miałam ostatnio

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena elvita jaworzno rejestracja oddział dzienny psychiatryczny