Cyklofrenia

Pomyślnym zjawiskiem klinicznym jest fakt, że bez względu na postać cyklofrenii zaledwie 30% chorych narażonych jest na więcej niż dwa posuwy (Lange). Za niepomyślny znak uważa się wszelkie naleciałości schizofrenicznego kręgu, a także silniejszy współudział czynników reaktywnopsychogennych. Niekorzystny wpływ wywierają wreszcie na przejawy cyklofrenii schorzenia somatyczne, np. infekcyjne, lecz          w szczególnym stopniu powikłania ze strony układu krążeniowego, do których cyklofrenicy mają skłonność. Bardzo często niepomyślny zwrot  w przebiegu cyklofrenii w wieku podeszłym przypisać trzeba powikłaniom o charakterze miażdżycy mózgu, które prowadzą do przerodzenia   się procesu w przewlekły zespół psychoorganiczny. Rokowanie w padaczce samoistnej jest zagadnieniem wyjątkowo trudnym  Pod wpływem psychiatrii hitlerowskiej w piśmiennictwie wciąż jeszcze pokutują fatalistyczne zapatrywania na sprawę dziedziczności padaczki samoistnej.   Nie uwzględnia się wciąż jeszcze nikłości dowodów, na których poglądy te opierają się. Fakt, że w niektórych rodzinach występują licznie przypadki padaczki lub innych chorób nazywanych dziedzicznymi, żadną miarą nie dowodzi dziedziczenia się cech chorobowych, jak długo czynnik etiologiczny tych chorób nie został wykryty. W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej                  w Gdańsku stwierdzono w dwóch przypadkach pląsawicy Huntingtona silne zakażenie toksoplazmozą, które w pewnym stopniu wyjaśnia rzekomą dziedziczność tej jednostki chorobowej, uchodzącej wśród mendelistów za typowy przykład dziedziczenia według typu dominującego. Taki sam czynnik mógłby odgrywać rolę w powstawaniu padaczki samoistnej i mógłby naśladować dziedziczenie się tej cechy chorobowej. Taką rolę poza zakażeniem intra partum toksoplazmozą mógłby odgrywać uraz porodowy, który zależny być może od dziedziczenia cech anatomicznych budowy kostnego kanału porodowego itp. Gdy w przyszłości możliwości takie zostaną naukowo potwierdzone i ciężar zwalczania padaczki przesunie się na postępowanie zapobiegawcze (walka z toksoplazmozą, postępy położnictwa itd.), fatalizm rokowniczy wiążący się z preformizmem rnendlowskirn na pewno upadnie. [więcej w: elvita jaworzno rejestracja, badanie ana cena, czy choroby psychiczne są dziedziczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Cyklofrenia”

  1. Breadmaker says:

    Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

  2. Take Away says:

    Article marked with the noticed of: prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu[...]

  3. Stacker of Wheat says:

    Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena czy choroby psychiczne są dziedziczne elvita jaworzno rejestracja