Przygotowanie do medycyny precyzyjnej ad

W końcu musimy osiągnąć właściwą równowagę: ramy regulacyjne muszą być wystarczająco mocne, aby chronić interesy pacjentów i ich dobre samopoczucie, a jednocześnie nie hamować postępu we wczesnych fazach starań medycyny precyzyjnej. Przesunięcie w kierunku głębszego zrozumienia choroby opartej na biologii molekularnej będzie również nieuchronnie wymagało przeklasyfikowania stanów chorobowych obejmujących tę wiedzę. W tym celu należy zmodernizować stuletnią Międzynarodową Klasyfikację Chorób Światowej Organizacji Zdrowia, aby uwzględnić rozszerzające się dane molekularne na temat zdrowia i chorób. Grupa robocza amerykańskich akademii narodowych niedawno oceniła potencjał opracowania nowej taksonomii chorób jako części ruchu medycyny precyzyjnej i wydała zalecenia, które będą odgrywać przez dziesięciolecia.2 Komitet podkreślił potrzebę zrewidowanej klasyfikacji opartej na wewnętrznym biologia, a także tradycyjne oznaki i objawy. Podkreślono również znaczenie stworzenia otwartego źródła danych, które może dynamicznie włączać pojawiającą się wiedzę.
Medycyna precyzyjna wymagać będzie obsługi danych wielowarametrowych i pewnej biegłości w interpretowaniu danych -omicznych , stawiając nowe wymagania profesjonalistom medycznym, którzy mogą być źle przygotowani do radzenia sobie z przewidywaną złożonością i ilością nowych informacji. Rozwiązanie tych problemów będzie wymagało skutecznych narzędzi wsparcia decyzji klinicznych i nowych modeli edukacyjnych.
Obecnie testy genetyczne są dostępne dla około 2000 warunków klinicznych, a liczba dostępnych testów diagnostycznych rośnie wykładniczo. Stany Zjednoczone i inne kraje inwestują w wielomiliardowe projekty mające na celu wdrożenie skutecznej elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR). Systemy te będą przechowywać wyczerpujące, indywidualne dane, które będą istotne, gdy będziemy zmierzać w kierunku medycyny precyzyjnej. Jednak w ankiecie przeprowadzonej w USA lekarze donoszą, że EHR ma słabe systemy do zamawiania testów online i zapewnia jedynie ograniczone wsparcie decyzyjne w zakresie wskazań do testów genetycznych, interpretacji wyników testów i potencjalnego wpływu wyników na pacjentów i ich rodziny. 3 Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji mogą rozwiązać te ograniczenia i umożliwić precyzyjne podejście do opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie klinicystom i pacjentom zindywidualizowanych informacji i preferencji, inteligentnie przefiltrowanych w punkcie opieki. Zapewnią klinicystom opcje zamawiania testów; wskazuje czułość, swoistość i dodatnią wartość predykcyjną testów; i pomoc w pracy klinicznej poprzez dostarczanie algorytmów ułatwiających podejmowanie decyzji na podstawie wyników testów.
Nowe paradygmaty szkoleniowe będą również niezbędne dla przyszłych lekarzy, którzy skorzystają z głębszego, bardziej holistycznego spojrzenia na choroby, integrując tradycyjne modele oparte na patofizjologii z pojawiającymi się mechanizmami molekularnymi. Ta zmiana przyniesie korzyści z uwagi na szczeblu międzynarodowym.
Podobnie jak lekarze, konsumenci stają w obliczu niepewności; Zmienia się dynamika pacjenta-klinicysty, a pomyślna implementacja medycyny precyzyjnej będzie zależała od adaptacji pacjentów do kluczowych zmian. Szczegółowe informacje molekularne o otwartym dostępie podnoszą kwestie etyczne dotyczące przetwarzania danych i prywatności, a wymagane będą ścisłe przepisy
[podobne: badanie ana cena, oddział dzienny psychiatryczny, zespół abstynencyjny leczenie domowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Przygotowanie do medycyny precyzyjnej ad”

 1. Bearded Angler says:

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

 2. Old Regret says:

  [..] Odniesienie w tekscie do chirurgia[...]

 3. Jester says:

  zwiększając podaż wapnia, tylko pogłębi się te objawy

 4. Waylay Dave says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu przepuklina[...]

 5. Ewa says:

  Chcecie omega-3, to jest chia

Powiązane tematy z artykułem: badanie ana cena oddział dzienny psychiatryczny zespół abstynencyjny leczenie domowe