Przygotowanie do medycyny precyzyjnej

Pani H. jest 35-letnią kobietą z Japonii, która przez 3 tygodnie miała kaszel. Jej lekarz wysyła ją na prześwietlenie rentgenowskie i tomografię komputerową, która ujawnia zaawansowaną zmianę, której biopsja potwierdza, że jest niedrobnokomórkowym rakiem płuc. Nigdy nie paliła. Czy można coś dla niej zrobić. Gdyby rak Ms. H. został zdiagnozowany przed 2004 rokiem, jej onkolog mógłby zaoferować jej leczenie, do którego odpowiedź udzieli około 10% pacjentów, a pozostała część uzyska nieistotną korzyść z przeżycia i wystąpią klinicznie znaczące skutki uboczne. Ale jej diagnoza została podjęta w 2011 roku, kiedy jej tkankę biopsyjną można było przeanalizować pod kątem panelu wariantów genetycznych, które mogą wiarygodnie przewidzieć, czy choroba zareaguje na leczenie. Wykazano, że jej guz reaguje na konkretny celowany agent, którego administracja doprowadziła do remisji trwającej prawie rok; jej jedynym skutkiem ubocznym była wysypka.
Ten scenariusz ilustruje fundamentalną ideę spersonalizowanej medycyny: powiązanie ustalonych kliniczno-patologicznych wskaźników z najnowocześniejszym profilowaniem molekularnym w celu opracowania strategii diagnostycznych, prognostycznych i terapeutycznych precyzyjnie dostosowanych do wymagań każdego pacjenta – stąd określenie medycyna precyzyjna . Ostatnie postępy w dziedzinie biotechnologii doprowadziły do eksplozji informacji molekularnych istotnych z punktu widzenia choroby, co może znacznie poprawić opiekę nad pacjentami. Jednak postęp przynosi nowe wyzwania, a sukces medycyny precyzyjnej będzie zależeć od ustanowienia ram regulujących, kompilujących i interpretujących napływ informacji, które mogą nadążyć za szybkim rozwojem naukowym. Ponadto musimy uświadomić zainteresowanym podmiotom z sektora opieki zdrowotnej, że medycyna precyzyjna nie jest już tylko blipem na horyzoncie – i zapewnić, że spełni swoją obietnicę.
Po pierwsze należy rozważyć przepisy: medycyna precyzyjna ma zwiastować szybkie przyspieszenie identyfikacji i rozwoju farmakoterapii nowej generacji. Obecnie organizacje zajmujące się badaniami medycznymi wzywają organy regulacyjne do dokonania przeglądu regulacji badań klinicznych, powołując się na nadmiernie długie procesy zatwierdzania jako przeszkodę w skutecznym tłumaczeniu podstawowych odkryć naukowych. Według Cancer Research UK, czas potrzebny na uzyskanie zgody na studia i wzrost kosztów administracyjnych o 75% w latach 2003-2007 był o 65% wyższy. Co więcej, nie ma dowodów na to, że dodatkowa biurokratyczna surowość doprowadziła do poprawy bezpieczeństwa pacjentów . Dla sukcesu medycyny precyzyjnej kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie usprawnionych procesów zatwierdzania, w miarę możliwości obejmujących bardziej proporcjonalne podejścia do wymogów regulacyjnych dotyczących badań klinicznych, z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń z danym czynnikiem lub populacją badaną. Ponadto medycyna precyzyjna będzie oznaczać odejście od tradycyjnych ram badań klinicznych, a badania fazy 3 będą koncentrować się na grupie pacjentów bardziej wyselekcjonowanych; ten zawężony zakres powinien ułatwić usprawnienie procedur i zwiększyć skuteczność kliniczną i ekonomiczną.
Niedawno rząd brytyjski ogłosił nowe środki mające na celu skrócenie czasu od opracowania leków do zastosowania klinicznego, co może stymulować podobne propozycje w innym miejscu
[patrz też: zaciskanie ud, zespół abstynencyjny leczenie domowe, asmed ]

Tags: , ,

No Responses to “Przygotowanie do medycyny precyzyjnej”

 1. Wojciech says:

  [..] Cytowany fragment: lekarz do domu[...]

 2. Kajetan says:

  błonnik+antyoksydanty

 3. Iwo says:

  [..] Cytowany fragment: psycholog dziecięcy[...]

 4. Konstanty says:

  przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

Powiązane tematy z artykułem: asmed zaciskanie ud zespół abstynencyjny leczenie domowe